Volledig scherm
De nieuwe organisatie wil de belangen van het buitengebied van Laarbeek vertegenwoordigen (foto ter illustratie). © stock.xchng

Stichting Buitengebied Laarbeek in oprichting

LAARBEEK - De Laarbeekse afdeling van de ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie) stapt uit het Ondernemersfonds. Daarvoor in de plaats komt een nog op te richten Stichting Buitengebied Laarbeek.

De nieuwe organisatie kan de belangen van het buitengebied van Laarbeek binnen het Ondernemersfonds beter vertegenwoordigen dan de ZLTO, stelt Martijn van den Boogaard, een van de drie oprichters. ,,Die laatste bestaat uit enkel agrariërs. Maar we willen ook de andere ondernemers bereiken, zoals de zorgboerderijen, de horeca en kleine industrie zoals timmer- of autobedrijven."

AED's

De stichting in oprichting streeft na om aanvragen voor projecten in het buitengebied te beoordelen of op te starten. ,,Dan moet je denken aan projecten als de plaatsing van AED's of Klasseboeren, dat scholieren de kans biedt om van het boerderijleven te komen leren", legt Van den Boogaard uit. ,,Of Boer, Bier, Water." Dat laatste is een project waarbij lokale boeren het restwater van Royal Swinkels Family Brewers (Bavaria) via ondergrondse buizen gebruiken voor irrigatie van hun gronden. De agrariërs op hun beurt telen brouwgerst voor de verwerking in het bier. ,,Maar we willen daarnaast grotere projecten oppakken, zoals het in kaart brengen van de wilde zwijnenoverlast of de leegstand op het platteland. Daarover zijn we ook in gesprek met de gemeente."

Op de winkel passen

ZLTO Laarbeek blijft vooralsnog bestaan. De drie huidige bestuursleden, onder wie Van den Boogaard, hadden vanwege tijdsgebrek begin januari willen opstappen, maar blijven nog even 'op de winkel passen'.

In december is een ledenvergadering gehouden, waaruit is gebleken dat de achterban lokale belangenbehartiging toch heel belangrijk vindt. Van den Boogaard: ,,We hebben een nieuwe voorzitter op het oog, die nu meedraait met de bestuursvergaderingen."

In de tussentijd worden andere bestuursleden voor de ZLTO gezocht. ,,We willen op een andere manier verder, zodat het bestuur ontlast wordt. We willen meer verantwoordelijkheid bij de leden leggen en ook vaker projectmatig werken. Iets met een kop en staart, waardoor mensen niet voortdurend bezig hoeven te zijn. Als er bijvoorbeeld een onderwerp zoals energietransitie op ons pad komt, gaan we vragen wie het interessant vindt om dat op te pakken."