Syriër (19) die burgemeester Laarbeek bedreigde veroorzaakt nog steeds problemen: ‘Het systeem faalt’

VIDEOLAARBEEK - Hulpverleners, politie en OM krijgen geen vat op de 19-jarige Syriër die Laarbeeks burgemeester Frank van der Meijden met de dood bedreigde. De jongeman weigert zich te laten helpen door hulpverleners, begeeft zich in verkeerde kringen en maakt door die houding misbruik van de samenleving, zegt Van der Meijden. Die vindt het een schoolvoorbeeld van het falen van de Nederlandse zorg- en veiligheidssystemen. ,,Dit is niet uit te leggen.”

De Syriër werd in september veroordeeld tot twee weken jeugddetentie omdat hij eind 2017 de burgemeester in het gemeentehuis met de dood had bedreigd. De rechter vond de geëiste jeugd-tbs een te zware maatregel en oordeelde dat de man ambulant behandeling moest krijgen. En daar gaat het volgens Van der Meijden helemaal mis. ,,Ruim tien hulpverleners houden zich met hem bezig. Van de reclassering en politie tot en met verslavingszorg en maatschappelijk werkers van de LEV-groep. En ons zorg- en veiligheidssysteem kan de maatschappij niet beschermen tegen deze man. We raken hem niet meer uit die systemen kwijt. Er zijn te weinig handvatten om het op te lossen.”