Volledig scherm
Toon Kanters. © Ton van de Meulenhof

Toon Kanters schikt na jaren met Someren

SOMEREN - Aan een acht jaar durende juridische strijd tussen Toon Kanters en de gemeente Someren is nu verrassend een einde gekomen. Beide partijen hebben een geschil over bouw van tuinbouwkassen geschikt. Over hoe dat akkoord er precies uitziet doen ze geen uitspraak. ,,Ik mag geen woord over de hoogte van het bedrag zeggen, dat hebben we zo afgesproken”, reageert Kanters.

Hij begon in 2011 een dagvaardingsprocedure tegen de gemeente Someren en de provincie Noord-Brabant. Kanters, nu bekend van zijn transportbedrijf, vindt dat de gemeente en de provincie een onrechtmatige daad jegens hem hebben gepleegd. De gemeente zou onrechtmatig hebben gehandeld door ter plaatse van twee percelen van Kanters geen bouwblokken op te nemen in het bestemmingsplan ‘Buitengebied 1998’, dat in 1999 is vastgesteld door de gemeenteraad.

De provincie zou onrechtmatig hebben gehandeld doordat gedeputeerde staten het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan tweemaal hebben goedgekeurd. Hierdoor kon Kanters geen tuinbouwkassen voor de teelt van komkommers bouwen. De Somerenaar wilde een vergoeding voor geleden schade.

De zaak werd door verschillende rechters bekeken: de rechtbank Den Bosch, het Gerechtshof, de Hoge Raad, het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant hebben zich in de loop van de jaren allemaal over het geschil gebogen.

‘Naar aanleiding van de zitting bij de voorzieningenrechter zijn partijen met elkaar in overleg getreden over een minnelijke regeling van het geschil. Door middel van dit persbericht laten partijen weten dat zij inmiddels een schikking hebben weten te bereiken. Het geschil en de procedures zijn daarmee definitief van de baan. Over de aard en inhoud van de schikking hebben partijen afgesproken verder geen uitspraken te doen’, schrijft de gemeente in een verklaring.

Kanters moet op zijn lip bijten om niet op de inhoud in te gaan. Alle partijen zijn blij dat we elkaar gevonden hebben. Het was een constructief overleg en ik zag aankomen dat het de goede kant op ging”, besluit hij.