Boerderij aan de Slobeendweg in Heusden.
Volledig scherm
Boerderij aan de Slobeendweg in Heusden. © fotomeulenhof/Bert Jansen

Vergunning superstal voor 1344 koeien in Asten-Heusden verleend

UpdateHEUSDEN - Niets lijkt de bouw van een superstal voor 1344 koeien aan de Slobeendweg in Asten-Heusden in de weg te staan. Het Astense gemeentebestuur heeft besloten om de laatste benodigde vergunning hiervoor te verlenen. Tegen de verleende vergunning kan nog beroep worden ingesteld.

Een kleine negenhonderd online-handtekeningen werden eind vorig jaar opgehaald door het Dorpsoverleg. Veel inwoners van Asten-Heusden zijn tegen een megastal op enkele honderden meter van de bebouwde kom. Ze vrezen voor de leefbaarheid van het dorp. Juridisch gezien kan Asten de vergunning echter niet weigeren. Een bezwaar van het Dorpsoverleg tegen dit besluit komt eraan. ,,We kunnen niet om al die handtekeningen heen”, zegt Dorpsoverleg-voorzitter André Verhoeven. ,,Dit project gaat dwars door de leefbaarheid van het dorp heen.”

Tegelijkertijd toont Verhoeven begrip voor de gemeente. In zijn ogen is er zowel ambtelijk als bestuurlijk alles aan gedaan. ,,Maar ze zien geen opening om de aanvraag af te wijzen. Heel erg teleurstellend.”

Op de zogeheten ontwerp-omgevingsvergunning tweede fase voor de stal aan de Slobeendweg kwamen in totaal twintig bezwaren binnen. Daarnaast is door het Dorpsoverleg een petitie met 867 handtekeningen aangeboden. De ondertekenaars verzoeken geen medewerking te verlenen aan de bouw van deze stallen. ,,De beoordeling van de aanvraag en de zienswijzen en petitie waren geen aanleiding om de tweede fase omgevingsvergunning te weigeren: de aanvraag past binnen het geldende bestemmingsplan, voldoet aan welstandseisen en voldoet aan de bouwregelgeving”, oordeelt het college van B en W. ,,Het college is gebonden aan deze toetsingsgronden”, voegt een woordvoerder toe.

Het gaat om de laatste te verlenen vergunning die nodig is om de bouw van een melkrundveebedrijf voor 1344 melkkoeien mogelijk te maken. Eerder is een omgevingsvergunning eerste fase verleend. Deze betrof het wijzigen van de inrichting, voorheen de milieuvergunning. De omgevingsvergunning eerste fase is inmiddels onherroepelijk.

Daarnaast is een Natuurbeschermingswetvergunning nodig. Die vergunning, waarin de gevolgen voor natuurgebieden wordt beoordeeld, is eerder ook afgegeven door de provincie. Een inwoner heeft bij de provincie een verzoek ingediend om de vergunning in te trekken. Hierop is nog geen beslissing genomen door Gedeputeerde Staten.

867 handtekeningen tegen stal

Op de ontwerp omgevingsvergunning tweede fase kwamen 20 zienswijzen binnen. Daarnaast is door Dorpsoverleg Heusden een petitie met 867 handtekeningen aangeboden. De ondertekenaars verzoeken geen medewerking te verlenen aan de bouw van deze stallen.

‘De beoordeling van de aanvraag en de zienswijzen en petitie waren geen aanleiding om de tweede fase omgevingsvergunning te weigeren: de aanvraag past binnen het geldende bestemmingsplan, voldoet aan welstandseisen en voldoet aan de bouwregelgeving’, oordeelt het college van B en W. ‘Het college is gebonden aan deze toetsingsgronden.’