Volledig scherm
© Thinkstock

Vleeskuikenhouder Antoniusstraat in Heusden stopt ermee

ASTEN-HEUSDEN - De gemeente Asten heeft overeenstemming bereikt met de vleeskuikenhouderij aan de Antoniusstraat 45 in Heusden. Het bedrijf - al lang als knelpunt ervaren - wordt beëindigd.

In dezelfde vergadering waarin de Astense politiek een petitie ontving tegen de komst van een superstal voor koeien kon Asten-Heusden wel opgelucht adem halen over een ander, veelbesproken boerenbedrijf: wethouder Theo Martens liet de raadscommissie Ruimte weten dat er een akkoord is met de familie Verrijt over beëindiging van haar vleeskuikenhouderij.

Quote

Als er in de Antonius­straat wordt geïnvesteerd om de leefbaar­heid te verbeteren, dan is het toch wel heel opmerke­lijk dat er een straat verderop iets staat te gebeuren wat hier haaks op staat

Ilse van Oosterhout, VVD-raadslid

Daarmee is een belangrijke stap gezet in het verwezenlijken van een nieuw bestemmingsplan voor de Antoniusstraat. De straat was vroeger agrarisch gebied, maar door de jaren heen trokken steeds meer boeren weg. Het nieuwe plan biedt ruimte aan andere ‘stedelijke’ ontwikkelingen waardoor de straat beter aansluit bij de dorpskern. Bestaande bedrijven worden er begrensd in hun milieuruimte om zo een goed woon- en leefklimaat te garanderen.

Knelpunt

De vleeskuikenhouderij op nummer 45 was in die plannen niet inpasbaar. De gemeente was al enkele jaren met de familie Verrijt in gesprek over verplaatsing. Het bedrijf staat al geruime tijd bekend als ‘knelpunt’ vanwege de geuroverlast. Wethouder Martens is blij dat er nu een overeenkomst ligt: ,,Dat betekent dat we niet tot onteigening hoeven over te gaan en het nieuwe bestemmingsplan wat dit betreft geen belemmeringen meer kent.”

Martens zei respect te hebben voor de ondernemer. ,,We hebben veel gesprekken gevoerd. Het is niet niks om je bedrijf te moeten beëindigen zonder dat je daar in eerste instantie voor hebt gekozen.”

Wonen

De familie Verrijt blijft er volgens Martens wonen. Het bedrijf mag nog tot 1 december 2022 in werking blijven. De pluimveestal krijgt de bestemming bedrijvenverzamelgebouw. In de vergadering van 22 oktober zal de raad zijn zegen mogen geven, in de wetenschap dat het nieuwe akkoord ook geen nadelige financiële gevolgen heeft.

Alle fracties reageerden positief. De VVD plaatste nog wel een kanttekening bij de winst op het gebied van geur bij beëindiging van het vleeskuikenbedrijf, als er tegelijkertijd vergaande plannen zijn aan de Slobeendweg voor de bouw van een megastal voor meer dan 1.300 koeien. ,,Als er in de Antoniusstraat wordt geïnvesteerd om de leefbaarheid te verbeteren, dan is het toch wel heel opmerkelijk dat er een straat verderop iets staat te gebeuren wat hier haaks op staat”, aldus Ilse van Oosterhout van de VVD.

Ook Dorpsoverleg Heusden laat weten ‘heel erg blij’ te zijn met de beëindiging waar lang voor gestreden is.