Ria van der Zanden-Swinkels.
Volledig scherm
Ria van der Zanden-Swinkels. © Gemeente Laarbeek

Weer bestuurscrisis Laarbeek na opstappen wethouder: ‘Krachten in slangenkuil die niet te beteugelen zijn’

LAARBEEK - Ria van der Zanden van de Partij Nieuw Laarbeek (PNL) is opgestapt als wethouder financiën. Dat maakte ze donderdagavond bekend nadat haar eigen fractie als enige partij tegen de Kadernota had gestemd.

Dat PNL, met negen zetels veruit de grootste partij in de Laarbeekse raad, na een urenlange beraadslaging niet met het financiële stuk kon instemmen, voelt voor Van der Zanden ‘als een vertrouwensbreuk’. ,,Ik leg mijn functie neer met pijn in het hart en met opgeheven hoofd, omdat ik er alles aan heb gedaan om de handen ineen te houden”, sprak ze geëmotioneerd, daarmee verwijzend naar de titel van het Laarbeekse coalitie-akkoord.

Quote

Deze wethouder heeft niets verkeerd gedaan, ik zou bijna zeggen: don’t shoot the messenger.

Ron Verschuren

Met dat coalitie-akkoord, ‘Handen ineen’ genaamd, gingen de vijf fracties in de Laarbeekse gemeenteraad vorig jaar een bijzonder bestuurlijk experiment aan. Na een langdurig formatieproces besloten de partijen een raadsbrede coalitie te vormen, waarin alle vijf de partijen een eigen wethouder leverden. Dat experiment is nu voortijdig gestrand.

Verhoging

Cruciaal punt in de discussie bleek donderdagavond zoals verwacht de aangekondigde forse verhoging van het ozb-tarief. Burgemeester en wethouders stelden de raad voor dat tarief in 2020 eenmalig met 38 procent te verhogen, om zo de financiële tegenvallers deels te ondervangen. De PNL-fractie zag zo’n forse verhoging van meet af aan niet zitten.

PNL wilde het financiële stuk daarom slechts ‘voor kennisgeving aannemen’, zodat er in een later stadium nog eens naar de voorgestelde bezuinigingen gekeken kon worden. De fracties van De Werkgroep, ABL, PvdA en CDA vonden dat niet kunnen. Volgens hen is er al maandenlang over de plannen gesproken en is uitstel van maatregelen niet verantwoord.

De opstelling van PNL leidde tijdens de vergadering tot een steeds grimmiger wordende sfeer tussen de PNL-fractie enerzijds en de overige vier partijen anderzijds. Na de stemming kondigde Van der Zanden vervolgens haar vertrek aan.

Slangenkuil

De fracties van ABL, De Werkgroep, CDA en PvdA betreuren het besluit van Van der Zanden. ,,Dit is helaas wederom een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de Laarbeekse politiek”, sprak ABL-fractievoorzitter Ron Verschuren namens de vier fracties. ,,Deze wethouder heeft niets verkeerd gedaan, ik zou bijna zeggen: don’t shoot the messenger.”

Verschuren verweet PNL ‘kortzichtigheid’. Volgens hem liggen aan het vertrek van de wethouder ‘onderliggende krachten ten grondslag die niet te beteugelen zijn in de slangenkuil van PNL’. 

Eigen keus

Van der Zanden hád niet hoeven opstappen als wethouder. Dat zei PNL-raadslid Toon Brouwers donderdagavond vlak nadat ze haar functie had neergelegd. ,,Het is haar eigen keus. De Kadernota is opgesteld door het voltallige college, niet alleen door onze wethouder”, verklaarde hij.

,,Als je tegelijkertijd coalitie en oppositie bent, kan het gebeuren dat je op een gegeven moment tegen je eigen wethouder stemt”, voegde hij daaraan toe. ,,Dat heeft dit experiment dat we samen zijn aangegaan, met zich meegenomen. En dat is in onze ogen toch weer democratie.”

Afwijzen

De Werkgroep, ABL, CDA en PvdA gaan zich ‘beraden op de nu ontstane situatie’, zo gaf ABL-fractievoorzitter Ron Verschuren aan. De vier partijen zien het tegenstemmen van PNL in elk geval als het ‘afwijzen en opzeggen van het vorig jaar zorgvuldig tot stand gekomen vijfpartijenakkoord’.

Verschuren zei namens de vier partijen ‘te hopen dat Ria van der Zanden nog eens terugkeert op het politieke toneel’. ,,Maar dan wel met de steun die ze verdient.” Burgemeester Frank van der Meijden sprak van ‘een avond die je eigenlijk niet mee wil maken’. ,,We zijn een experiment aangegaan dat z’n weerga niet kent, zeer spijtig dat het dan zo loopt.”