Volledig scherm
De N270 bij Deurne krijgt dan toch parallelwegen. Dit tot teleurstelling van een groep van dertig omwonenden die het niet eens is met de plannen. © Rene Manders

Weg vrij voor parallelwegen bij N270 in Deurne en steun voor De Wieger

DEURNE - Twee hete hangijzers stonden dinsdagavond op het programma in het gemeentehuis van Deurne. Met alle twee werden korte metten gemaakt. Bij museum De Wieger kon aan het eind van de avond de champagne ontkurkt worden: zij kregen toezegging voor meer financiële steun. En het plan voor parallelwegen aan de N270 haalde na vier jaar de eindstreep.

Bij museum De Wieger staat al jaren het water aan de lippen. Na een ingrijpende bezuinigingsronde verloor het museum het grootste deel van de subsidie. Onlangs luidde De Wieger de noodklok. Er volgde een onafhankelijk onderzoek dat de kansen van het museum in kaart bracht. Die kansen zijn er volop, was de conclusie. Daarvoor is wel meer structurele steun nodig. Hoeveel subsidie de raad in De Wieger kan en wil steken, wordt later in 2019 bepaald. Komend jaar krijgt het museum eenmalig 119.500 euro.

Over het voorstel voor de N270 werden wel nog wat harde noten gekraakt. Ook vanwege de bezwaren die omwonenden nog altijd hebben. De alternatieven die zij aandroegen zijn niet in overweging genomen. In de afgelopen maanden hebben ze gepleit voor een stoplicht halverwege de N270 in plaats van aan het einde van de weg. Dit omdat de vrees bestaat dat er veel meer zwaar verkeer door hun wijk zal gaan rijden.

Uitstel

Transparant Deurne en Progressief Akkoord/GroenLinks vroegen om uitstel van de plannen. Transparant Deurne stelde voor de variant van de omwonenden goed te onderzoeken. PA/GroenLinks gaf aan meer asfalt geen oplossing voor de problemen te vinden. De partij somde ook een aantal alternatieven op, maar tevergeefs. Alle andere raadsleden stemden in.

Zij vonden dat wethouder Helm Verhees een goed bestemmingsplan had afgeleverd. Politici waren tevreden met de toezegging van Verhees dat de verkeerssituatie wordt gemonitord. Op verzoek van de raad kan er alleen worden afgeweken van de plannen 'als het een verbetering oplevert voor de verkeersveiligheid.'

(tekst loopt door onder de foto)

Volledig scherm
Omwonenden van de Langstraat/N270 in Deurne, dinsdag op de publieke tribune © Fotopersburo van de Meulenhof bv

De aanwezige omwonenden reageerden teleurgesteld. Vooraf waren ze er al niet gerust op. Toch reisden ze met een man of dertig af richting de ingang van het gemeentehuis. De groep had bordjes met leuzen bij zich en was gehuld in gele hesjes.

,,Niet omdat we hier zijn zoals in Parijs, maar we maken wel dankbaar gebruik van die hesjes om aandacht te trekken", vertelde Harrie de Wit namens de omwonenden van de N270, vlak voor de gemeenteraad. ,,We willen de raad nog een keer wakker schudden. Maar het wordt vast goedgekeurd. Dit wordt een ritje richting Raad van State."

Volledig scherm