Stichting Vierbinden
Volledig scherm
Stichting Vierbinden © RV

Welzijnswerk in Laarbeek naar LEV-groep, nieuwe stichting neemt gemeenschapshuizen over

UPDATELAARBEEK - Stichting Vierbinden houdt op te bestaan. Het beheer van de vier gemeenschapshuizen in Mariahout, Lieshout en Beek en Donk blijft wel in Laarbeekse handen. Een nieuw op te richten, lokale stichting krijgt daar de verantwoordelijkheid over. Het Laarbeekse welzijnswerk gaat naar de LEVgroep.

Succes voor het burgerinitiatief Behoud Gemeenschapshuizen voor Laarbeek. Dat had middels een handtekeningenactie gepleit om het beheer van de dorpshuizen binnen de gemeentegrenzen te houden. Het college van B en W kwam gisteren met een persbericht naar buiten dat ze gehoor geven aan deze oproep. ,,Hier zijn we ontzettend blij mee”, reageert initiatiefnemer Johan van der Heijden.

Het welzijnswerk gaat naar de LEVgroep, dat ook al het maatschappelijk werk in Laarbeek uitvoert en dus bekend is in de samenleving. Dat laatste was volgens het college van B en W de doorslaggevende reden om voor de LEVgroep te kiezen. Er vallen geen ontslagen; een voorwaarde voor de overname is dat LEVgroep alle huidige medewerkers overneemt. Het personeel is daar gistermorgen in een besloten bijeenkomst over ingelicht.

Dorpshuiskamers

Het collegebesluit betekent dat er een eind komt aan de stichting Vierbinden, dat de afgelopen jaren zowel het welzijnswerk als het beheer van de gemeenschapshuizen in Laarbeek uitvoerde. Bij de oprichting in 2012 was er de hoop dat de twee verschillende takken dichter naar elkaar toe zouden groeien. De gemeenschapshuizen zouden - als ‘dorpshuiskamers’ - voeding geven aan het welzijnswerk. Dat is echter nooit van de grond gekomen. Nu worden de twee taken, mits ook de gemeenteraad ermee instemt, weer ontvlochten.

Hoe de stichting in oprichting en de LEVgroep elkaar nu zullen versterken, is nog onderwerp van gesprek. ,,Burgers krijgen meer regie over het welzijn in hun dorp en zullen meer zelf moeten doen. Dat kan in de gemeenschapshuizen. Mensen die behoefte hebben aan contact of buiten het arbeidsproces vallen, kunnen er terecht. Daar moeten we zowel op bestuurlijk, management- als uitvoerend niveau afspraken over maken”, zegt Van der Heijden.

Kritiek

Een deel van de kritiek was dat Vierbinden te klein is en daarom niet aan de eisen kon voldoen die tegenwoordig in de sociale sector worden gesteld. Dat is iets wat een organisatie als LEVgroep wel kan opvangen, meent directeur Jasper Ragetly. ,,Als iemand ziek was, was dat een probleem. Men zocht naar robuustheid voor de toekomst. De LEVgroep is zelf uit allerlei fusies ontstaan en daar komt Vierbinden nu bij. We hebben aparte afdelingen voor personeel, financiën en faciliteiten.”