Volledig scherm
Het deel van het bouwplan Picuskade met de uitbreiding van het DAF Museum. Op de voorgrond het Eindhovensch Kanaal.

43 bezwaren van buurt en BMF tegen Picuskade Eindhoven

EINDHOVEN - 43 bezwaren zijn er vrijdag ingeleverd bij de provincie tegen het versmallen van de ecologische groenzone langs het Eindhovensch Kanaal. Behalve buurtbewoners heeft ook de Brabantse Milieufederatie (BMF) zich tegen de vooral administratieve maatregel gekant. 

De gemeente Eindhoven heeft de versmalling aangevraagd omdat anders het bouwplan voor uitbreiding van het DAF Museum en nieuwe woningen niet uitgevoerd kan worden.

Eindhoven belooft de verloren meters goed te maken met andere maatregelen, zoals het vergroenen van de oevers. Ook bij het zoeken naar een nieuwe invulling van bedrijventerrein De Kade kan een herinrichting van de hele kanaalzone meegenomen worden.

Maar BMF wijst erop dat de voorlopig alleen op papier bestaande groenzone hier al veel smaller is dan eigenlijk nodig: 25 tot 44 meter, inclusief het kanaal. Bovendien is die strook ook bedoeld voor recreatief gebruik. Bovendien redeneert de Milieufederatie dat het DAF Museum aan die kant alleen een 'etalage' krijgt.

De provincie besluit in september over de gevraagde versmalling.