Volledig scherm
© Thinkstock

College Eindhoven: eigen bijdrage WMO te sterk gestegen; nieuw maximum ingevoerd

EINDHOVEN - Eindhovenaren met een midden- of hoog inkomen die zorg nodig hebben betalen een te hoge eigen bijdrage. Het college van B en W grijpt in nu blijkt dat mensen zorg gaan mijden.

Het rijk heeft een aantal zorgtaken uit de AWBZ per 1 januari 2015 overgedragen aan gemeentes. Tegelijk is de regeling weggevallen die voorkwam dat de eigen bijdrage te hoog werd. Volgens het college zijn de kosten voor sommige Eindhovenaren sterk gestegen: zo betaalt een Eindhovenaar die vijf uur zorg per week nodig heeft en een inkomen van 100.000 euro per jaar heeft nu 8.697 euro meer aan eigen bijdrage dan twee jaar terug.

Verlaging
Het college heeft besloten om met terugwerkende kracht, met ingang van 4 januari 2016, het totaal van de bijdrage te beperken tot maximaal 270 euro per vier weken. Dit geldt voor de kosten voor de maatwerkvoorzieningen in natura of pgb, met uitzondering van beschermd wonen en opvang. Wie al te veel heeft betaald, krijgt compensatie.

In principe zou de landelijke instantie CAK deze aanpassing moeten doorvoeren. Op korte termijn lukt dit niet. B en W hopen dat Eindhovenaren vanaf januari 2017 wel de juiste eigen bijdrage via het CAK opgelegd krijgen.