Volledig scherm
De Oirschotsedijk in Eindhoven.

College Oirschot krijgt kritiek over communicatie toekomstige afsluiting van de Oirschotsedijk

OIRSCHOT - Het college van B en W van Oirschot heeft forse kritiek geïncasseerd over de manier waarop raad en burgers zijn geïnformeerd over de toekomstige afsluiting van de Oirschotsedijk voor autoverkeer. Op initiatief van de VVD werd daarover dinsdagavond een debat gevoerd.

De verantwoordelijk wethouders - Piet Machielsen en met name Caspar van Hoek - erkenden dat de communicatie veel beter had gemoeten. Zij beloofden beterschap.

Groene Corridor-plannen
Wat is er aan de hand? De raad van Oirschot stemde eerder in met de ontwikkeling van de Groene Corridor-plannen, maar onder voorwaarde dat de verbinding Eindhovensedijk-Oirschotsedijk open zou blijven voor autoverkeer. Dat laatste werd vervat in een motie. Sinds enkele weken ligt het voorontwerp-bestemmingsplan voor de nieuwe wegenstructuur rondom Eindhoven Airport ter inzage. Daarin staat dat de Oirschotsedijk (op Eindhovens grondgebied) straks afgesloten wordt voor auto's. De Eindhovensedijk (Oirschots grondgebied) blijft wel toegankelijk voor auto's. Het stukje tussen Erica en Beatrix-kanaal wordt voor automobilisten doodlopend.

Vorige week kreeg de Oirschotse raad een brief waarin het college stelde achter die afsluiting te staan. De nieuwe wegenstructuur rond airport is volgens B en W een 'volwaardig alternatief'.

Onvoldoende geïnformeerd
Daarop kwam direct de VVD bij monde van fractievoorzitter Ad van de Sande in actie door een debat aan te vragen. De liberalen vinden dat raad en inwoners in de afgelopen maanden onvoldoende zijn geïnformeerd over dat veranderde college-standpunt. Inhoudelijk lijkt het grootste gedeelte van de Oirschotse raad er weinig moeite mee te hebben, maar het probleem ligt bij de communicatie. De oproep om inwoners en burgers nu heel snel te informeren over de plannen met de Eindhovensedijk en Oirschotsedijk werd dan ook gedeeld door de hele raad.