Volledig scherm
© Thinkstock

Controles tegen woonoverlast in Woensel-West

EINDHOVEN - De gemeente start met een pilot proactief en gebiedsgericht controleren en handhaven bij woonoverlast. Dat gebeurt in de Morsestraat en Stevinstraat in Woensel-West. Hier wordt relatief veel woonoverlast ervaren door kamerverhuur en woningsplitsing.

In totaal worden in de komende periode ongeveer 25 woningen bezocht.

Pilot
Deze pilot past binnen de aanpak van woonoverlast door de gemeente, waarin de samenwerking met zowel interne als externe partners wordt geïntensiveerd. Afgelopen jaar zijn er verschillende overlastpanden gecontroleerd, ontruimd en/of gesloten op grond van individuele klachten of meldingen na overlast. Deze pilot is erop gericht om te bekijken of proactief en gebiedsgericht controleren en handhaven effectief is en leidt tot minder overlast en een grotere leefbaarheid.

Regelgeving
De controles concentreren zich op regelgeving zoals: huisvestingswet- en verordening, het bestemmingsplan en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Bij geconstateerde overtredingen wordt gehandhaafd, bijvoorbeeld door met sancties af te dwingen dat een illegale situatie ongedaan wordt gemaakt. Bij sociale problemen wordt WIJeindhoven betrokken.