Volledig scherm
Medewerkers laten de duikboot te water © René Manders/fotomeulenhof

Duikboot zoekt naar zuurstof in de Dommel bij Eindhoven

REGIO - Waterschap De Dommel stuurde woensdag een miniduikboot de rivier in om het zuurstofgehalte te meten. Met de resultaten wordt later een vortexinstallatie geplaatst die lucht in het water zuigt.

Met behulp van een speciale installatie worden begin 2017 tientallen draaikolken in werking gezet. Verspreid over een afstand van vijftig meter zuigen zij zo lucht in het water.

Een goed zuurstofpeil is belangrijk voor de flora en fauna in de Dommel. Net als de rest van Nederland voldoet Waterschap De Dommel nog niet aan de Europese Kaderrichtlijn Water. Maar volgens watertechnoloog Tony Flameling is de weg omhoog wel gevonden. Toen na de vele hoosbuien vervuild rioolwater uit onder andere Eindhoven via de overstorten de Dommel instroomde. Er ontstond over een lang traject zuurstoftekort en vissen en andere onderwaterdiertjes legden het loodje. "Dat is zonde, want dan doe je zo weer een paar stappen terug", verzucht Flameling. "De draaikolken moeten dat in de toekomst tegengaan."

Het project mag rekenen op internationale belangstelling en ontvangt een Europese subsidie. Ook regiogemeenten van wie de riooloverstorten aan de Dommel gekoppeld zijn, doen een duit in het zakje. Het totale kostenplaatje bedraagt zo'n twee miljoen euro.

Lees alles in het ED van donderdag of in de digitale krant.

Volledig scherm
De miniduikboot meet het zuurstofgehalte in de Dommel © René Manders/fotomeulenhof