Volledig scherm
Wethouder Wilbert Seuren.

Eindhoven geeft strijd tegen topinkomens op; salarissen Novadic-Kentron ondertussen wel verlaagd

EINDHOVEN - In 2011 oogstte Eindhoven veel lof door actie te ondernemen tegen topinkomens bij Novadic-Kentron. Waar de gemeente eerder al bij de rechter verloor, blijkt nu ook dat de minister geen ruimte geeft. Eindhoven mag niet op eigen houtje een maximum stellen aan het inkomen van bestuurders, ook al gaat het om organisaties die de gemeente zelf subsidieert. Het ministerie van Binnenlandse Zaken Eindhoven is niet bereid om dit juridisch mogelijk te maken.

Het college stelt de raad daarom voor om de bepaling uit haar subsidieverordening te schrappen. "We staan nog steeds achter ons beleid", zegt wethouder Wilbert Seuren (D66, financiën). "Vooral als instellingen gemeentelijke subsidie ontvangen, willen wij niet dat die worden besteed aan de salarissen van de directie. De wetgever geeft ons echter nu geen ruimte om salarisvoorwaarden te stellen. Maar we blijven een vinger aan de pols houden en een moreel appèl doen op instellingen om de salarissen binnen de normen voor de topinkomens te houden."

Teleurgesteld
Seuren is teleurgesteld in de gang van zaken. "Maar pleister op de wond is dat het om een tijdelijk en afnemend probleem gaat." Het rijk heeft per 1 januari 2013 de Wet Normering Topinkomens (WNT) in werking gesteld. Maar die kent een lange overgangstermijn: topbestuurders mogen vanaf 1 januari 2013 nog vier jaar lang hun (volgens de nieuwe norm te hoge) salaris ontvangen. Voor deze groep verandert er pas iets per 1 januari 2017: dan wordt de overschrijding in drie jaar teruggebracht tot de geldende norm.

Subsidie
Juist het feit dat dit lang duurt was voor het Eindhovense gemeentebestuur reden om eerder in te grijpen: via haar subsidieverordening. Het gemeentebestuur wilde niet accepteren dat twee directeuren van de Brabantse verslavingszorginstelling Novadic-Kentron meer salaris kregen dan de 'Balkenende-norm' (toen 193.000 euro per jaar). De gemeente wilde korten op de subsidie.

Eindhoven kreeg veel bijval. Maar bij de rechter en de Raad van State trok Novadic-Kentron aan het langste eind: de gemeente mocht zich niet bemoeien met het inkomen van bestuurders. In de jaren daarna heeft Eindhoven tevergeefs aan het ministerie van Binnenlandse Zaken gevraagd om een kader te scheppen waarin ze dat wél mag doen. Dat betekent niet dat alles bij het oude is gebleven. De huidige bestuurders van Novadic-Kentron hebben nu wel (vrijwillig) een salaris onder de WNT-norm.