FrieslandCampina: fabriek Eindhoven is geen monument

EINDHOVEN - De voormalige zuivelfabriek van Campina in Eindhoven mag geen gemeentelijk monument worden.

Volledig scherm

Dat zou de belangen van eigenaar FrieslandCampina, maar ook die van de gemeente Eindhoven, schaden. Dat schrijft het bedrijf in een brief aan het college van B en W. Het is een reactie op een oproep van de stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed Eindhoven om delen van het complex aan het Eindhovensch kanaal tot gemeentelijk monument aan te wijzen.

FrieslandCampina schrijft dat de gebouwen aan de Dirk Boutslaan geen monumentale of cultuurhistorische waarde hebben. Aanwijzing tot monument zou herontwikkeling van het gebied, een belang van de gemeente zelf, bemoeilijken. Bovendien zou de verkoop lastiger worden, omdat sloop daarvoor een noodzakelijke optie is.