Volledig scherm
© Menno Boon

Gemeente Eindhoven stuurt niet langer uitnodigingen voor bijeenkomsten naar inwoners

EINDHOVEN - Ouderen bleven weg op de seniorendag in Gestel. Omdat de gemeente niet langer uitnodigingen verstuurt, zo is de PvdA gebleken. Een poging van de PvdA om de maatregel ongedaan te maken, is mislukt.

Maatschappelijke organisaties in Eindhoven kunnen niet langer een beroep doen op de gemeente om uitnodigingen voor bijeenkomsten te laten versturen. En dat blijft ook zo. De Eindhovense gemeenteraad steunde de poging van de PvdA niet om die maatregel ongedaan te maken.

Tot voor kort verstuurde de gemeente op verzoek van vrijwilligersorganisaties in de stad wel uitnodigingen voor evenementen als bijvoorbeeld een seniorendag.

Verwarring
'Voortschrijdend inzicht' is er volgens wethouder Renate Richters (GroenLinks) debet aan dat dit niet gebeurt. "We doen dat alleen nog als het gaat om activiteiten die we zelf organiseren. Anders roept het alleen maar verwarring op."

Volgens PvdA-raadslid Frank Depla heeft dat grote gevolgen, bijvoorbeeld voor de seniorendag van het seniorenoverleg Gestel. "Normaal gesproken komt daar 400 man op af. Nu er geen uitnodigingen verstuurd zijn maar 150. Daar moeten we iets aan doen, als we dit soort vrijwilligerswerk in de stad tenminste serieus nemen," zei de PvdA'er dinsdagavond tijdens de raadsvergadering.

Privacy
Een verzoek van Depla aan de wethouder in de vorm van een motie om voortaan maar adressen aan dergelijke organisaties te verstrekken, stuitte ook op weerstand bij het college van B en W. Dat staat namelijk op gespannen voet met de privacy-wetgeving, aldus de wethouder.

Richters zegde wel toe dat ze samen met bijvoorbeeld het seniorenoverleg op zoek gaat naar manieren om toch aandacht te vragen voor evenementen als de seniorendag. "Bijvoorbeeld door er op de gemeentepagina in Groot Eindhoven aandacht aan te besteden."

Omdat de PvdA geen steun geen kreeg voor de motie nam Depla daar genoegen mee, en trok hij de motie in.