Grote verhuizing personeel Philips Healthcare van Best naar High Tech Campus Eindhoven

EINDHOVEN - De werknemers van het veelbelovende Philips-onderdeel Healthcare Informatics, Solutions & Services in Nederland worden geclusterd op de High Tech Campus in Eindhoven. Daarvoor verhuizen ongeveer 270 medewerkers van Philips Healthcare van Best naar de High Tech Campus. Door de verhuizing, die in de loop van dit jaar zijn beslag moet krijgen, ontstaat een gemêleerd cluster van in totaal achthonderd werknemers.

Volledig scherm

Die groep moet ervoor zorgen dat het innovatieproces bij Philips sneller verloopt. Onder het nieuwe cluster vallen ook Philips-werknemers van onder meer Design, Research en Innovation Services. Zij zijn al gehuisvest op de High Tech Campus.

Het verplaatsen van de werknemers staat los van de verzelfstandiging van Philips Lighting. De mensen van Healthcare houden zich onder meer bezig met datamanagement, -analyse en met oplossingen die een brug moeten gaan slaan tussen het ziekenhuis en zorg thuis.

Het gebouw bij Philips Healthcare in Best waar de 270 werknemers nu werken, is verouderd en is daardoor niet langer geschikt. Alternatieve ruimte op de campus in Best ontbreekt.

Waar de werknemers van Healthcare Informatics, Solutions & Services (HISS) op de High Tech Campus onderdak krijgen, moet nog nader worden bepaald.