Volledig scherm
Rond het Vredesplein wordt gewerkt aan wijkvernieuwing. Woningen zijn klaar of in aanbouw, anderen worden later gesloopt, zoals hier op de hoek Trompstraat/Piet Heinlaan. Foto Kees Martens/fotomeulenhof

IKEA-workshop 'woning inrichten' bij wijkvernieuwing Eindhoven

EINDHOVEN – Bewoners die een nieuwe woning krijgen bij het Vredesplein in Eindhoven, kunnen meedoen aan een workshop woning inrichten bij IKEA. Woningstichting 'Thuis biedt die aan omdat veel bewoners kleiner moeten gaan wonen. Nieuwe regels van het rijk maken het herhuisvesten van bewoners moeilijk.

Bijna dreigde 75 % buiten de boot te vallen. Daarom bouwt 'Thuis kleinere woningen. "Als we dezelfde woningen hadden gebouwd als in de eerste twee fasen van de wijkvernieuwing rond het Vredesplein, dan had driekwart van de bewoners niet terug kunnen komen in de wijk. Een- en tweepersoonshuishoudens kunnen we echt geen grote gezinswoning meer verhuren", vertelt gebiedsregisseur Bert Kaiser van woningstichting 'Thuis. Tijdens een informatieavond voor de buurt werd de workshop bij IKEA aangeboden. Deelnemers zijn niet verplicht iets te kopen bij de woongigant op Ekkersrijt.

Koopwoningen
Bewoners van fase 4 en 5 van de wijkvernieuwing (rond de Van Heemskerckstraat, De Ruijterstraat en Van Speijkstraat) waren uitgenodigd. 58 huishoudens uit die straten hebben de belofte gekregen dat ze in fase 3 van de nieuwbouw (Zeeheldenstraat, Van Heemskerckstraat) een huis krijgen. In totaal worden er vanaf de bouwvak 2017 65 huur- en 47 koopwoningen gebouwd.

In de eerste fasen van de wijkvernieuwing Wonen met Spice (deel een is klaar, deel twee wordt nu gebouwd) kon 'Thuis nog wel grotere woningen bouwen. In de derde fase – de laatste waarin 'Thuis zittende huurders moet herhuisvesten – mag dat niet meer.

Huurwoningen
"De minister zegt dat we mensen die recht hebben op huurtoeslag geen woning meer mogen verhuren die duurder is dan 587 euro voor alleenstaanden en stellen en 629 euro voor gezinnen. Doen we dat wel, dan krijgen we boetes. Omdat we de belofte van herhuisvesting willen nakomen, moeten we dus wel kleinere woningen met lagere huren bouwen."

Er op achteruit gaan
Voorzitster Gerrie Heldens van het Bewonerscomité Vredesplein heeft wel begrip voor de situatie waarin 'Thuis terecht is gekomen. "Maar de meeste mensen die hier zijn, hebben nog niet door dat ze veel minder krijgen dan verwacht. Want in vergelijking met de woningen uit fase 1 en 2, maar ook met wat mensen in de Karel Doormanstraat nu hebben, gaan ze er wel op achteruit", aldus Heldens. Ook wil zij dat overal dezelfde regels gehanteerd worden.

De wijkvernieuwing is ook versneld door enkele fasen tegelijk uit te voeren. Na de bouw worden de leeggekomen woningen gesloopt. Ervoor in de plaats komen koopwoningen en mogelijk woningen voor woningstichting Sint Trudo.