Volledig scherm
De TU/e. © Menno Boon

Mogelijk studentenstop bij TU Eindhoven

EINDHOVEN - De korting op het budget van de faculteit Bouwkunde is de opmaat naar verdergaande maatregelen. De bezuinigingen bij de faculteit Bouwkunde zijn nog maar het begin.

Het College van Bestuur van de TU/e zegt voor het einde van het jaar te komen met een reeks van fundamentele bezuinigingsmaatregelen. Dat is onvermijdelijk, aldus het college.

De TU/e denkt dan niet alleen aan meer digitale onderwijsvormen en de inzet van meer onderwijsassistentes in plaats van lessen en docenten, maar zelfs ook aan het opleggen van een studentenstop voor sommige opleidingen.

Nog is het niet zover, benadrukt het College van Bestuur, maar er moet nu iets gebeuren. "Het aantal studenten zal tussen 2010 en 2020 bijna verdubbeld zijn tot 14.000. Maar de rijksbijdrage is maar een klein beetje gegroeid tot 200 miljoen. Daar ligt de echte pijn, dat is de uitdaging voor de komende jaren", aldus rector magnificus Frank Baaijens.

Het universiteitsbestuur reageert op de acties bij de faculteit Bouwkunde. Studenten en docenten klagen dat hun faculteit onevenredig hard geraakt wordt door herverdeling van de gelden binnen de TU/e. Dat zou ten koste van de kwaliteit van het onderwijs gaan.