Volledig scherm
© Thinkstock

Nog veel onduidelijk over hoge woonlasten in Eindhoven

EINDHOVEN - De woonlasten in Eindhoven zouden niet omhoog gaan. PvdA, SP, D66 en GroenLinks spraken dat aan het begin van de huidige raadsperiode, in 2014, met elkaar af. Maar de vraag of die afspraak nog wel haalbaar is, dringt zich steeds prominenter op.

Dit najaar zal de gemeenteraad zich daar over moeten uitspreken, bij het vaststellen van de begroting. Een volmondig ja of een standvastig nee klinkt er nu nog niet.

Weinig geld
Twee zaken zijn er debet aan de noodzakelijke stijging, zo legde wethouder Wilbert Seuren (D66) van Financiën de gemeenteraad dinsdagavond tijdens een marathonvergadering uit.

Eindhoven is de vijfde stad van het land. Maar de stad krijgt van het Rijk lang niet zo veel geld als de vier andere grote steden. Terwijl de stad als tweede economische motor van het land daar in de ogen van B en W wel recht op heeft.

"Maar als we in Den Haag met die vraag op de proppen komen, zeggen ze daar: kijk eerst maar eens naar je eigen woonlasten. Die zijn lager dan die in de andere vier grote steden", aldus Seuren. "Kortom: Willen we meer geld uit Den Haag, dan zullen die eerst omhoog moeten."

Brainport
Er is nog een tweede reden om de woonlasten – de onroerende-zaakbelasting en de riool- en reinigingsrechten – te verhogen, stelde de wethouder vast. Brainport wordt groter en groter. En om daar als overheid gelijke tred mee mee te houden, zal de financiële armslag in de ogen van het college van B en W vergroot moeten worden.

Zeker als de stad de huidige voorzieningen op peil wil houden. En die staan al onder druk, verwees Seuren naar de sluiting van het golfslagbad bij de Tongelreep, en de discussie over het IJssportcentrum.

Kadernota
In eerste instantie leek het college al plan van de woonlasten te willen verhogen: in de kadernota, aan de hand waarvan de begroting voor volgend jaar wordt opgesteld, stelde B en W enkele weken geleden nog voor 'aan de knoppen van de woonlasten' te gaan draaien.

Inmiddels lijkt het erop dat een verhoging van de ozb gecompenseerd wordt door een verlaging van de reinigingsheffing: dat kan omdat de stad groter is geworden.

Juist daarom ook spraken zowel zowel oppositie- als coalitiepartijen zich dinsdagavond niet duidelijk uit voor- of tegen een verhoging van de woonlasten - met uitzondering van VVD, ChristenUnie en GroenLinks.

Geen heilig huisje
Voor de laatste partijen is de ozb 'geen heilig huisje' en mag die best omhoog als dat een goed doel dient. De VVD is juist tegen hogere lasten. Behalve als wethouder Seuren zeker weet dat een hogere ozb meer geld uit Den Haag oplevert. "Dan wil ik de discussie met onze achterban nog wel aangaan", zo zei Monique List. Maar die zekerheid heeft de wethouder niet, gaf hij onmiddellijk toe.