Volledig scherm
© René Manders/fotomeulenhof

Opinie - Bij Eindhoven Airport hoort een treinstation (poll)

OPINIE - De auteur Ronald Slaats is voorzitter van de BZW Eindhoven en als zodanig tevens lid van de Uitvoeringstafel Eindhoven Airport. Nog onlangs deden ondernemers de oproep om het fileprobleem snel aan te pakken.

De wegenstructuur aan de westkant van Eindhoven wordt grondig aangepakt. De snelwegen A2 en A58 rond Eindhoven krijgen nieuwe op- en afritten en ook de wegen van en naar Eindhoven Airport gaan in het kader van de 'challengevariant' op de schop, waardoor het vliegveld voortaan van twee kanten goed bereikbaar wordt. Ook het openbaar vervoer wordt beter door een aansluiting op de HOV-as en - op afstand - het treinstation Acht. Ik wil echter pleiten voor een nog grondiger ingreep en voorstellen het vliegveld zelf van een volwaardig treinstation te voorzien. Dat hoort bij een vliegveld met de omvang van Eindhoven Airport, stimuleert het openbaar vervoer en ontlast de directe omgeving, zodat de bedrijven in de omgeving van het vliegveld niet langer hinder ondervinden van een verslechterde bereikbaarheid.

Groei
Door jarenlange groei is Eindhoven de tweede luchthaven van ons land geworden. Het vliegveld mag nog doorgroeien tot 43.000 vliegbewegingen in 2019 en zal tegen die tijd zo'n 100 - hoofdzakelijk Europese - bestemmingen kennen. Duurzaamheid, leefbaarheid en economische kansen moeten met elkaar in evenwicht zijn en daarom is er een uitvoeringstafel, onder leiding van oud-staatssecretaris Pieter van Geel, die dit proces begeleidt.

De Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) heeft zitting in deze tafel en zorgt, samen met Brainport Development, voor de economische inbreng. Voor onze leden is een internationaal vliegveld van groot belang: met steeds meer exporterende bedrijven, steeds meer internationale (kennis)werkers en steeds meer Brabantse bedrijven in buitenlandse handen is een goede internationale bereikbaarheid cruciaal, en daar hoort een nabijgelegen vliegveld bij.

Zakelijke reizigers
Van tijd tot tijd vragen wij onze leden naar hun mening over het vliegveld. Wat blijkt: zes van de acht 'wens'-bestemmingen van onze leden zijn inmiddels bereikbaar via het vliegveld en na Schiphol is Eindhoven voor de Brabantse ondernemers inmiddels het meest gebruikte vliegveld.

Steeds meer zakelijke reizigers dus, naast een stijgend aantal vakantiegangers. Al deze reizigers zorgen voor een forse toename van het verkeer. Niet alleen de wegeninfrastructuur in de directe omgeving wordt daardoor overbelast, ook op bedrijventerrein Flightforum is de verkeersdruk te hoog. Naast drukke wegen is er verder overlast door parkeerperikelen. Nog onlangs deden de ondernemers op het terrein in deze krant de oproep het fileprobleem snel aan te pakken.

Challengevariant
Vandaar nu de 'challengevariant' om hierin verbetering te brengen. Eindhoven Airport/Flightforum krijgt daardoor een rechtstreekse aansluiting op de A2/N2 en ook een nieuwe op de A58. Tegelijkertijd worden de aan- en afvoerroutes naar het vliegveld opgewaardeerd. Naast nieuwe wegen krijgt het terrein ook een verbeterd openbaar vervoer: zo komen er een HOV-verbinding en een nieuw treinstation - Acht - op afstand. Ik vind dat we daarin nog wel een stapje verder mogen gaan, en pleit voor een volwaardig treinstation direct naast het vliegveld. Dat hoort bij een vliegveld met de omvang van Eindhoven Airport - we groeien toe naar zo'n zes miljoen reizigers per jaar -, dat hoort bij een verantwoorde mobiliteit en dat zorgt ervoor dat de directe omgeving maximaal wordt ontlast. Nu het terrein toch onder handen wordt genomen, is het goed meteen door te pakken en een treinstation aan te leggen.

Lange termijn
Een nieuw treinstation Eindhoven Airport is geen goedkope oplossing. Ik vind hierbij echter dat we ons vizier op de lange termijn moeten richten. Het vliegveld zal tot in lengte van jaren een grote rol spelen in de regio en hoeft dus niet in een paar jaar terugverdiend te worden. En bovendien weten we dat onze regio een grote bijdrage levert aan de totale Nederlandse economie.

Een recente studie van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur wees er weer eens op dat Brainport wat dit betreft niet onder hoeft te doen voor de mainports Rotterdamse haven en Schiphol. Bij die positie horen adequate voorzieningen, waaronder een volwaardig vliegveld dat met auto, bus en trein goed te bereiken is. Voor valse bescheidenheid is daarom geen plaats: Nederland is gebaat bij een goed bereikbaar Eindhoven Airport en daar hoort een eigen treinstation bij.