Volledig scherm
Een informatiebijeenkomst van de GGD in Asten over het VGO. © Kees Martens/fotomeulenhof

Opinie - Conclusies over relatie vee en gezondheid te voorbarig

OPINIE - De auteur van dit opinieartikel is Toon van Hoof. Hij is melkveehouder in Heusden en vicevoorzitter van de ZLTO. Zijn de omwonenden van veehouderijen vaker ziek en wat zijn dan hun klachten? Het is te vroeg om conclusies te trekken, zegt Van Hoof.

Recent zijn onder meer in Asten omwonenden van melkveehouderijen door het RIVM en de GGD geïnformeerd over het grote Veehouderij Gezondheid Omwonenden-onderzoek (VGO). Via de gegevens van huisartsen zijn circa 100.000 mensen in Zuidoost-Brabant en Noord-Limburg in dit onderzoek meegenomen. Bijna 15.000 mensen vulden een uitgebreide vragenlijst in over hun eigen gezondheid en leefomgeving. 2.500 mensen zijn persoonlijk onderzocht.

Onze buren
Het VGO moet antwoord geven op de vraag of bewoners van veerijke gebieden meer gezondheidsklachten hebben en meer risico lopen ziek te worden dan mensen elders op het platteland. Voor ons is volstrekt helder dat de gezondheid nooit ter discussie mag staan. En gelukkig gaan de conclusies in die richting. Voor ons is een heel belangrijke constatering dat voor zoönose, vee-gerelateerde MRSA, ESBL's, hepatitis E en influenza geen verschil in risico is tussen omwonenden van veehouderijen en mensen die elders wonen. Dat geldt ook voor de conclusie dat mensen die in de directe omgeving van een veehouderij wonen minder last hebben van allergieën dan andere plattelandbewoners. Het is ook voor 'onze buren' goed nieuws en het is belangrijke informatie voor de dialoog die wij voorstaan tussen boeren, burgers en lokale politiek.

Fijnstof
Maar in het GVO is te lezen dat in de buurt van een kippenbedrijf de kans iets groter is dat mensen een longontsteking krijgen. In Nederland is dat gemiddeld 1,5 procent van de bevolking, in de buurt van een kippenbedrijf 1,65 procent. Oorzaak is de fijnstof uit de stallen. Het onderzoeksverslag constateert ook dat een verhoogde concentratie van ammoniak uit de veehouderij, gecombineerd met uitstoot van verkeer en industrie, kan leiden tot een verminderende longfunctie. Dit is niet een direct gevolg van de ammoniak, stellen de onderzoekers, maar van de fijnstofdeeltjes die ontstaan als ammoniak uit de veehouderij reageert met andere stoffen in de lucht. Dat betekent dat we een uitdaging en een opdracht hebben. Het onderzoek zegt dat omwonenden met COPD op bepaalde (piek)momenten 2 tot 4 procent minder longfunctie hebben als zij in de buurt van een concentratie van veehouderijen wonen. Wij zien de uitkomsten van het GVO daarmee als een opdracht. Zoals de onderzoekers zeggen; 'je moet iets doen aan de emissies'. En dat kan door technische maatregelen en aanpassing van de bedrijfsvoering. De roep in de media en van actiegroepen om dan maar de veestapel in te krimpen is mooi voor bühne, maar nauwelijks effectief.

'Minder dieren'
Wij beseffen dat de uitdaging groot is en zetten daarom in op samenwerking met overheid, deskundigen en ketenpartijen in het vinden van effectieve maatregelen. Het is een maatschappelijke opgave van jewelste. Maar zouden we er zijn als wij binnen nu en tien jaar bijna nul-emissie realiseren van stoffen die de gezondheid van mensen kunnen schaden? Als ik de reacties in de media lees, ben ik daar niet zo zeker van. De sentimenten zijn gericht op alleen 'minder dieren.' Wij weten dat deze strategie goed bekt, het politiek goed doet en makkelijk te reproduceren is, maar heel weinig bijdraagt aan vermindering van fijnstof. Komende weken zullen we in gesprekken die door GGD's worden georganiseerd, vooral benadrukken dat veehouders emissies willen en kunnen verminderen, maar daar is wel dynamiek en vernieuwing voor nodig. Een standstill en krimp is niet de enige weg.