Volledig scherm
© Thinkstock

Opinie - Daklozen als dekmantel voor woonwijkje

OPINIE - Auteur is Mirjam Kies.

In de Eindhovense politiek was onlangs veel te doen over de dwangsom à 1260 euro die het Ouderen Appèl Eindhoven in de persoon van commissielid Hulshuizen durfde op te eisen omdat de gemeente niet tijdig had gereageerd op zijn WOB-verzoek.

Het leidde in de raad zelfs tot een motie van treurnis.

Nuance
Als burger wiens beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) onlangs door diezelfde gemeente grotendeels is afgewezen, kijk ik hier toch iets genuanceerder tegenaan. Ook in mijn geval overschreed de gemeente de wettelijke termijn, nadat die meteen na het indienen van mijn WOB-verzoek al was verlengd van vier naar acht weken. Na het versturen van een ingebrekestelling stuurde de gemeente mij te elfder ure – en nog net op tijd om een dwangsom te ontlopen – wat onbeduidende snippertjes informatie, geplukt uit een verder onduidelijke context. Daartegen kan ik nu dan weer beroep aantekenen.

WOB
In tegenstelling tot degenen die ingewikkelde WOB-verzoeken indienen om een dwangsom te kunnen opstrijken, was het mij wel degelijk te doen om openbaarheid van bestuur. Ik wil namelijk dolgraag weten welke rol de gemeente heeft gespeeld bij de uitwerking van het plan tot vervangende huisvesting voor NEOS aan de Boutenslaan. En welke besluitvormingsprocessen ertoe hebben geleid dat het achterliggende, verkeersluwe en kinderrijke pleintje van de Scheidingstraat ineens opgezadeld moet worden met een gloednieuwe zijstraat plus parkeergelegenheid voor de '64 reguliere wooneenheden' die corporatie 'Thuis hier op termijn mag realiseren door het ombouwen van diezelfde daklozenvoorziening tot gezinswoningen.

Onder het mom van een daklozenvoorziening is de afgelopen jaren dus gewoon een toekomstig woonwijkje in de steigers gezet, met alle extra verkeersbewegingen van dien. Echter zonder bijbehorend onderzoek, want voor daklozen is dat niet nodig. En dat is nog maar een van de vele pijnpunten in dit plan.

Geen invloed
De 36 huishoudens van de Scheidingstraat – die op zich helemaal niet tegen een op modernere leest geschoeide daklozenvoorziening zijn – hebben op de ruimtelijke keuzes geen enkele invloed kunnen uitoefenen: niet vooraf en ook helemaal niet nadat het plan officieel werd gepresenteerd. De gemeente laat haar kartelpartners 'Thuis en NEOS de kastanjes uit het vuur halen en blijft zelf buiten schot. Ook raadsleden wordt cruciale informatie onthouden, zo is mij gaandeweg gebleken. Zij krijgen op concrete vragen net zomin antwoord van de gemeentelijke wijkcoördinator als wij. Ook is lang niet alle informatie boven tafel te krijgen via de gemeentelijke griffie. Wel wordt de raad geacht een afgewogen oordeel te kunnen vellen als straks onze gezamenlijke zienswijze op de agenda staat.

Minachting blootleggen
Als de eenmansactie van OAE-lid Hulshuizen de minachting blootlegt van het gemeentebestuur jegens zijn burgers én hun politieke vertegenwoordigers, is dat mooi meegenomen. Laat het een aanleiding zijn tot verder onderzoek waarom de lokale democratie zo beroerd functioneert, de op papier beleden medezeggenschap een farce is en bewoners in klankbordgroepen alleen mogen meepraten op het niveau van bloembakken en hondenpoep.