Volledig scherm

Opinie - Echte werk van G1000 begint nu

OPINIE - De auteur Ruud Thelosen woont in Waalre en is Fontysdocent Technische Bedrijfskunde.

Durft de politiek een burger(schaduw-) gemeenteraad te installeren op basis van loting, die als een soort van Eerste Kamer alle gemeentebesluiten toetst en goed- of afkeurt? Na een lange voorbereiding is op 25 juni in het Beursgebouw de G1000 van Eindhoven gehouden met zo'n 400 deelnemers. Dat is minder dan gehoopt en zeker niet de beoogde 1000 burgers.

Opkomst
Toch spreekt mede-initiatiefnemer en communicatiedeskundige Jeroen Stein van een goed resultaat: 'Bij eerdere G1000-bijeenkomsten werd het aantal ook nooit gehaald. Bedenk ook dat toch een hele grote groep mensen bereid is om op vrijwillige basis een hele dag aan tafel te gaan zitten met volkomen onbekende mensen om zich uit te spreken over Eindhoven. Het opkomstpercentage bij een gemeenteraadsverkiezing is ook rond de 50 procent, dat is een gegeven. Niet iedereen voelt zich betrokken bij gemeentezaken'.

Vragenlijst
Voor de initiatiefgroep is het zeker ook een succes, omdat het gelukt is om een dergelijk omvangrijk evenement te organiseren met hulp van veel vrijwilligers en zonder noemenswaardig budget. Het kostte uiteindelijk meer tijd dan gedacht en daarom is de G1000 ook een maand verzet.

Vooraf kregen alle deelnemers een vragenlijst toegestuurd om hun verwachtingen te inventariseren. Behalve die letterlijke vraag waren er ook een aantal identificatievragen zoals geslacht, leeftijd, afkomst en opleidingsniveau, en ook vragen over de eigen burgerparticipatie in stad of wijk.

Uiteraard hangt het succes af van de voorstellen en ideeën die komen opborrelen. In drie ronden werd in het ochtendprogramma gevraagd naar:

1. Wat is volgens jou belangrijk voor de stad Eindhoven?

2. Wat moet er volgens jou gebeuren?

3. Waar zouden we aan moeten werken en wat kan ik bijdragen?

Iedere vraag werd in de groep besproken en uiteindelijk moest iedereen via zijn smartphone één woord invoeren in het digitaal programma Wordle, dat een wolk van woorden genereert en waarbij de woorden een afspiegeling zijn van het aantal keren dat het wordt genoemd. Hoe vaker het woord genoemd wordt, hoe groter en vetter het betreffende begrip zichtbaar is.

Daarmee rolde aan het einde van de ochtend een top 10 lijstje uit de computer met meest populaire woorden: 1 verbinding, 2 basisinkomen, 3 veiligheid, 4 leefbaarheid, 5 groen, 6 openheid, 7 samenwerking, 8 diversiteit, 9 communicatie en 10 ontmoetingen.

Context
Voor mij is nog niet duidelijk of de volgorde een afspiegeling is van een prioriteitstelling. Zijn bijvoorbeeld de begrippen 'verbinding' en 'basisinkomen' veel vaker genoemd dan 'communicatie' of 'ontmoetingen'? En hoe groot zijn dan de onderlinge verschillen?

Wat het lastig maakt, is dat door het comprimeren van een voorstel, idee of thema tot een woord de context en achtergrond verdwijnen. Bij basisinkomen is dat nog niet erg, maar bijvoorbeeld wel bij verbinding. Verbinding tussen wie en wat? Tussen burger en overheid, tussen burgers onderling of tussen burgers en politiek? Als, laten we zeggen, twintig burgers verbinding hebben ingevoerd als 'hun' sleutelwoord, kunnen ze toch iets heel anders bedoeld hebben. Dat geldt ook voor de meeste andere begrippen.

Groen
Na de lunch konden de deelnemers een keuze maken voor hun favoriete onderwerp (uit de lijst van 10) en vervolgens samen een concrete uitwerking of voorstel maken. Dat leverde de eindlijst met voorstellen op met een aantal prikkelende titels zoals :

1. Meer Groen, zelf Doen!

2. Groen en Duurzaam Eindhoven

5. The Green Rebels

6. Samenleving= samen leven.

7. Samen voor een veilige buurt!

8. Ik+Jij = Wij

Het succes van deze dag is ook afhankelijk van de actieve steun vanuit de gemeenteraad. De burgemeester, een aantal wethouders en gemeenteraadsleden waren 's middags aanwezig om kennis te nemen van de resultaten. Ambtenaren van de gemeente hebben deelgenomen aan de dialoog.

- Hoever gaat de politiek om een initiatief uit de burgertop te steunen in moreel, financieel of organisatorisch opzicht?

- Maakt de coalitie toch een burgerbudget vrij om voorstellen te realiseren?

- Durft de politiek nog verder te gaan door een burger(schaduw-) gemeenteraad te installeren op basis van loting en met een zittingstermijn van twee jaar, die als een soort van Eerste Kamer alle gemeentebesluiten toetst en goed- of afkeurt?

Zo heeft David van Reybrouck het ook voorgesteld in zijn boek Tegen verkiezingen. Als gemeentepolitiek steeds belangrijker wordt en moet worden, zoals burgemeester Rob van Gijzel vaker heeft betoogd, dan zou dit voorstel van burgervertegenwoordiging een geweldig succes zijn voor de directe democratie.

Er is nu al afgesproken dat op 7 juli een vervolgbijeenkomst is gepland die door Rianne van der Zanden (mede-initiatiefnemer en kerngroeplid) ook 'startbijeenkomst' wordt genoemd. Het echte werk moet dus nog gaan beginnen!