Volledig scherm
Zo kan het TD-gebouw er gaan uitzien volgens het plan van het vastgoedduo Foolen en Reijs en Diederendirrix Architecten.

Opinie - Geen echte inspraak van buurt bij het TD-gebouw

OPINIE - Jan Metz uit Eindhoven is buurtbewoner van het TD-gebouw en moest via de Wijkinfo en via het ED kennis kunnen nemen van de uitslag van de selectieprocedure voor het TD-gebouw. Hij heeft dit opinie-artikel hierover geschreven. 

Nu heb ik mij al langer verbaasd over het gebrek aan transparantie bij het proces van de gemeente Eindhoven en ik moet concluderen dat dit tot het voorlopige einde niet is veranderd. Nog altijd is niet duidelijk waarom de raad zichzelf buiten spel heeft gezet. Ik meen daarom ook dat het niet juist is te zeggen dat de buurtinspraak een succes is. Het aantal bezoekers op een informatieavond en het aantal ingezonden reactieformulieren zeggen niets over een inspraakproces. De buurt is hooguit op een moment even geconsulteerd, niet meer en niet minder. De informatieavond was het kijken naar een soort van modeshow van poppen met een jurk aan. Er is een voorkeur voor een bepaalde pop met jurk uitgesproken door middel van de reactieformulieren. De conclusie is niet onverwacht: de reacties van de Schrijversbuurt (tegen de bebouwing aan de Edenstraat) en die van de bewoners van Parkview en Parkside (tegen vergroting en verhoging van het pand en het poortgebouw) zijn heel verschillend. Het is dan heel vreemd dat de gemeente vervolgens kiest voor de andere pop met nota bene een andere jurk aan waar nog geen beelden van bekend zijn. Echte inspraak zou zijn om beide aangepaste plannen weer aan de buurt voor te leggen en deze ook langs de lat van de voorop gestelde criteria te houden. In een transparant proces kan dat ook gewoon en dan voelt de buurt zich ook serieus genomen.

Onduidelijkheid
De gemeente veronderstelt dat met de Wijkinfo een toelichting is gegeven op welk plan nu is gekozen. Maar het leidt alleen tot onduidelijkheid. De exclusieve onderhandelingen worden gestart. Welke zekerheid heeft de buurt hoe het plan er dan uit komt te zien? En dan wordt alsnog het beeld naar buiten gebracht dat de buurt hiermee heeft ingestemd. De gemeente veronderstelt dat met het aangepaste plan tegemoet wordt gekomen aan de wensen van de buurt. Er wordt niet aangegeven hoe zij wil controleren of dit ook echt het geval is. De gemeente straalt uit dat dit haar invulling is van buurtinspraak en geeft daarmee geen goed voorbeeld aan de projectontwikkelaar die het plan verder gaat uitwerken. Uit de Wijkinfo blijkt alleen dat de gemeente deze reactie wil ophalen door de buurt te wijzen op de mogelijkheden bezwaar te maken tegen de uitwerking van de plannen. En tevens is zij hier zo huiverig voor dat de projectontwikkelaar het risico van het aanpassen van het bestemmingsplan op zich moet nemen. Laat ik gedacht hebben dat de gemeente hier zelf wel invloed op wilde uitoefenen bij een gebouw dat zij gaat verkopen, om haar eigen visie op de stad kracht bij te zetten.