Volledig scherm
© Thinkstock

Opinie - Geen geknoei meer met mest

OPINIE - Auteur Henny Verhoeven is bestuurslid van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond.

De provincie wil een verbod op de opslag van drijfmest.

Bodem en mest
Veehouders die eigen grond hebben, dreigen hiervan de dupe te worden. De Nederlandse Melkveehouders Vakbond hield onlangs in Vught het symposium 'Bodem en mest' naar aanleiding van de Brabantse Mestdialoog. Na een heldere inleiding van gedeputeerde Anne-Marie Spierings verliet zij de zaal op weg naar haar volgende afspraak.

Verschillende bezoekers waren het daar niet mee eens: men wil ook gehoord worden in de dialoog! Vooral omdat Provinciale Staten een voorstel hebben gedaan tot een verbod op drijfmestopslag in Brabant. Concreet wil dat zeggen dat alle mest direct be- of verwerkt moet worden middels mestscheiding of vergisting.

Dit verbod op opslag van drijfmest geldt voor alle veehouders, dus ook voor de melkveehouders die eigen grond hebben waar zij hun mest op kunnen uitrijden. En daar wringt de schoen: agrariërs betalen bedragen van 60.000 euro voor een hectare grond (en soms nog meer).

Arm leven en rijk sterven
Het gezegde 'een boer leeft arm en sterft rijk' heeft alles van doen met de waarde van de grond die onder zijn bedrijf ligt. Voor de grond betaalt hij rente en aflossing, vergelijk het met de hypotheek op een huis. Hij heeft die grond met een reden: voor het verbouwen van voer. Hij brengt de mest van de koeien op de grond zodat zijn gewassen goed groeien. Maar, zeggen Provinciale Staten, wij willen dat u die mest eerst 'stabiel maakt', want dat scheelt in stank en ammoniak.

Nu valt op die redenering wel wat af te dingen. Er zijn ook betere methoden om dit aan te pakken dan een verbod op opslag. Zo is er een prachtig systeem met beluchting dat al jaren in Engeland wordt toegepast. Gewoon in de mestput, levert minstens 51 procent ammoniakreductie op. Maar de Nederlandse overheid omarmt het systeem niet, zij dwingt liever tot de aanleg van dure, emissiearme vloeren die de problemen niet oplossen. Een emissiearme vloer is controleerbaar: die ligt er of ligt er niet.

Een systeem met luchtbellen kan uitgezet worden. De boer die dat dure systeem aanschaft en daardoor geen mest meer hoeft te mixen (dit bespaart hem arbeid) en schonere lucht in zijn stal krijgt, zal het vervolgens vast niet gaan gebruiken! De logica ontbreekt, het wantrouwen regeert en we komen geen stap verder.

Nutriënten
Het ambitieniveau van de provincie is hoog. Maar laten we ambitieus zijn op de goede manier. Mest is verworden tot stikstof en fosfaat. De wetgeving dwingt boeren om alleen daarmee bezig te zijn. Maar mest is een combinatie van nutriënten, van mineralen en vitaminen.

Bodemdeskundige Theo Mulder gaf aan dat we van pharmacy naar farmercie moeten: door te zorgen voor meer uitgekiende bemesting kunnen we de voedingswaarde van gewassen verhogen. Betere voeding met meer mineralen en vitaminen heeft een direct gevolg voor de volksgezondheid.

Als Brabant voorop wil lopen, laten we dan in plaats van nog verder te vervreemden van de oorspronkelijke samenstelling van mest, eens zorgen dat we bezig gaan met alle goede kwaliteiten die rundveemest bezit. Samen met de akkerbouwers valt daar veel te winnen. Ga niet knoeien met mest die direct op eigen land kan worden uitgereden: geen discussie over grondgebonden mest!