Volledig scherm
Letty Demmers, voorzitter van de commissie Demmers. © Marc Bolsius

Opinie - Geen gesol met de democratie!

OPINIE - De auteur Chris Paulussen is hoofd opinie bij het ED.

Het advies van de commissie-Demmers over de bestuurlijke toekomst van Nuenen leest als een gezelschapsspel, een soort Stratego, waarbij over de hoofden van burgers heen naar hartenlust wordt geschoven met bevoegdheden van gemeenten. Op zijn best onderhoudend, maar nauwelijks serieus te nemen.

Nuenen samenvoegen met Geldrop-Mierlo en Son en Breugel? Dat heeft de voorkeur van Nuenen, maar Geldrop-Mierlo voelt er niets voor. Nuenen en Laarbeek samen? Die gemeenten hebben weinig met elkaar. Nuenen bij Eindhoven? De beste oplossing, ware het niet dat Son en Breugel dan verweesd achterblijft. Resteert nog één mogelijkheid volgens de commissie-Demmers: een fusie van Nuenen en Son en Breugel.

Bestuurlijke daadkracht
De commissie gaat, daartoe aangespoord door de provincie, nog een stapje verder. Samenvoeging van Nuenen en Son en Breugel is immers geen afdoende oplossing voor het gebrek aan bestuurlijke daadkracht als het om ontwikkelingen gaat die de gemeentegrenzen overschrijden. En wat voor de nieuw te vormen fusiegemeente geldt, gaat ook op voor de andere gemeenten in het stedelijk gebied. En dus zouden Geldrop-Mierlo, Waalre, Veldhoven en Best net als Nuenen/Son en Breugel belangrijke 'zware taken' en bevoegdheden op gebieden als wonen, werken, ruimtelijke inrichting en voorzieningen moeten overdragen aan een grotere bestuursautoriteit, zijnde de stad Eindhoven. En zelfs Helmond zou dit moeten doen als het gaat om economie en mobiliteit.

Gedrocht
Zo'n democratisch gedrocht kan alleen maar opkomen in de hoofden van bestuurders die zijn losgewoeld van de basis - de burgers - waaraan zij hun legitimatie ontlenen. Commissievoorzitter Letty Demmers zwakte in een toelichting haar advies af, maar het rapport liegt er niet om. Van gemeenteraden wordt gevraagd dat zij zich laten degraderen tot veredelde dorpsraden die zich alleen nog mogen bezighouden met 'taken dichtbij inwoners'. Van burgers wordt verlangd dat zij accepteren dat over grote zaken wordt beslist door het stadsbestuur, dat over zijn grenzen heen gaat regeren zonder dat zij daar invloed op hebben.

Ter vergelijking: Het is alsof de Europese Commissie adviseert om het economische beleid van Nederland en België in handen van Duitsland te leggen. Het land zou te klein zijn.

Nieuwe vormen
Zuidoost-Brabant, de Metropoolregio Eindhoven, profileert zich graag als wereldspeler. Bij grote beslissingen zit dorpspolitiek vaak in de weg en daarvoor moet een oplossing worden gezocht. Er is dan ook niets op tegen om te experimenteren met nieuwe vormen van lokaal bestuur. Maar het is te veel gevraagd van de burgers van omliggende gemeenten om invloed op de ontwikkelingen in de regio - democratische rechten - in te leveren en de facto toe te staan dat de inwoners van de stad het op belangrijke gebieden alleen voor het zeggen krijgen.

Gemeentebesturen die dat laten gebeuren - alleen om de schijn van zelfstandigheid op te houden - zijn geen knip voor de neus waard en kunnen zich beter helemaal opheffen. Nog beter is het om het advies van de commissie-Demmers, dat door de provincie nogal dwingend wordt voorgelegd, naar de prullenbak te verwijzen. Al is het maar om te laten zien dat met democratie niet te sollen valt.