Volledig scherm
© Purestock/Thinkstock

Opinie - Geen vertrouwen in rechter door lage straf

OPINIE - Auteur Nanko Veenbrink uit Veldhoven is oud-rechercheur. 

Het getuigt van een onbegrensde naïviteit om te stellen dat het vertrouwen in de Nederlandse rechtspraak nog steeds toeneemt.

Balen als een stekker
Toch wordt deze stelling door rechtsfilosoof Bert van Roermund, ondersteund door drie nietszeggende voorbeelden, gepubliceerd in de zaterdageditie van het ED (23 juli). Met stijgende verbazing las ik het artikel. Zeker het slot is onbegrijpelijk.

De gemiddelde Nederlander 'baalt op dit moment als een stekker van de Nederlandse rechtspraak'. Kijk, dat is mijn stelling en die snijdt meer hout dan de naïeve woorden van mijnheer Van Roermund. Zaken rond telefoonaanbieders, Ryanair, hulp bij lichamelijke ongemakken en nog tal van gelijksoortige onderwerpen zetten de gewone man niet in vuur en vlam voor de rechtspraak.

Strafrecht
Als ik mij beperk tot strafrecht en dan kijk naar de gerechtelijke dwalingen van de afgelopen tien jaar, dan blijft er geen enkele ruimte om vertrouwen in de rechtspraak te hebben. Zo lang advocaten op een meer dan schandalige wijze de rechters op het verkeerde been weten te zetten door met de feiten te goochelen, zal het vertrouwen in de rechterlijke macht niet echt toenemen. Ik zal niet, zoals Van Roermund, met voorbeelden komen, want die zijn genoegzaam bekend.

Meer zuiverheid
Het zou van eenzelfde naïviteit getuigen als ik zou roepen dat er zwaarder gestraft zou moeten worden. Nee, er moet met veel meer zuiverheid naar de feiten gekeken worden, zodat men tot een eerlijk oordeel komt. Dát zal het vertrouwen in de rechtspraak (langzaam) verbeteren. Niet te bevatten veroordelingen voor zeer zware misdrijven, met een in geen enkele verhouding staande onacceptabele lage straf, zijn er nu de oorzaak van dat men de gehele rechtspraak niet serieus kán nemen.

Zolang moordenaars, verkrachters, dieven en ander geboefte door 'handigheidjes' worden vrijgesproken, blijft de rechtspraak voor elke weldenkende Nederlander een onacceptabele circusvertoning.