Volledig scherm
© Menno Boon

Opinie - Het is al heel lang geen koek en ei bij de gemeente Eindhoven

OPINIE - De auteur Dré Rennenberg is fractievoorzitter van het Ouderen Appèl Eindhoven. 

Het wordt tijd dat bij de gemeente Eindhoven veel zaken zonder treuzelen op orde worden gebracht. Op sociaal gebied, maar ook op andere plekken, kraakt de gemeente Eindhoven in al haar voegen.

Dat schijnen goed ingevoerde bronnen aan het ED bekend te hebben gemaakt. Verkondigt men hiermee nu iets nieuws of zijn de problemen die nu naar buiten komen al van langere duur? Zijn ze, om welke redenen dan ook, ergens in de ijskast blijven liggen en stapelen die problemen zich nu zo op dat zelfs de ijskast het niet meer aan kan?

46 miljoen
Dat goede ambtenaren aan de kant zijn geschoven en worden vervangen door inhuurkrachten is oud nieuws. Reeds vanaf 2009 heeft het Ouderen Appèl hierover vragen gesteld, omdat toentertijd voor ruim 46 miljoen euro mensen werden ingehuurd. Hoe frustrerend moet het niet geweest zijn voor de ambtenaar met een langdurige staat van dienst die van een ingehuurde derde te horen kreeg dat hij boventallig was.

Als in de wandelgangen wordt gehoord dat het eigen personeel geen antwoord krijgt op bezwaren en ten einde raad via een WOB-procedure dit antwoord tracht te verkrijgen, is dit een ernstige zaak.

Het is natuurlijk makkelijk geschreven dat de gemeente kraakt door sanering. Maar is het nu de sanering of zorgt het verschil van inzicht in het leiden van een van de grootste organisaties in onze stad, namelijk het gemeentelijk apparaat zelf, voor deze kraakgeluiden?

Als ik in de krant lees dat de gemeentesecretaris Pistor geen eenheid kon afdwingen, wil dat toch niet zeggen dat het college en de gemeenteraad hun handen in onschuld kunnen wassen?

Vragen
Het Ouderen Appèl heeft in deze raadsperiode heel veel vragen gesteld over het inhuren van derden en over de problemen die wij van het personeel vernamen alsmede over het functioneren van de ondernemingsraad en de ongerustheid die bij vakbonden heerst over het omgaan met ambtenaren.

In de antwoorden die wij ontvingen, werd steeds gesteld dat alles koek en ei zou zijn. In de stukken die inmiddels in het ED zijn gepubliceerd blijkt de koek op te zijn en het ei blijkt een lege dop.

Het wordt tijd dat veel zaken zonder treuzelen en geheimhouding op orde worden gesteld. Daarin ligt - net als bij de problemen met het zwembad, de ijsbaan, het Muziekcentrum, de breedtesport, de huisvesting van ambtenaren etcetera - voor de gemeenteraad een taak weggelegd. De burger mag verwachten, eigenlijk eisen, dat deze taak naar tevredenheid door de raad wordt uitgevoerd.

Daarbij is het zaak dat de topfuncties van gemeentesecretaris en een vertrekkend directielid zo snel mogelijk worden ingevuld door bekwame personen, die een grote verbondenheid met onze stad hebben. Dat vind ik vanzelfsprekend.