Volledig scherm
© Thinkstock

Opinie - Maak van de regio één gemeente

OPINIE - Frank Willems uit Bladel is zelfstandig bedrijfsadviseur MKB met als speerpunt strategische organisatieontwikkeling. Hij vindt dat in het voorstel van de commissie Demmers het democratische uitgangspunt met voeten wordt getreden.

Zoals in een goed gezin gebruikelijk heeft ook bij ons de man de broek aan. Mijn vrouw bepaalt natuurlijk wel welke broek. Zo houden we de democratie in stand. Dat betekent dus dat we in overleg bepalen waar de plantjes in de tuin komen te staan en waar in huis verbouwd wordt. Stel je voor dat dat niet meer kan. Je betaalt nog wel gewoon de hypotheek of huur voor je huis, maar de buren nemen de zeggenschap over. Zij bepalen voortaan wat je mag doen en hoe.

Dat is wat Letty Demmers c.s. in al hun wijsheid hebben voorgesteld om de problemen in de regio Eindhoven op te lossen. Kleinere gemeenten gaan fuseren en gaan over 'kleingeld' en buurgemeente Eindhoven gaat over grote (infrastructurele) projecten zoals economie, werk, woningbouw en voorzieningen.

Grotere gemeenten
Ik ben, zoals ik hier al eerder heb geschreven, groot voorstander van grotere gemeenten (zo'n veertig voor heel Nederland). Maar dan wel telkens één gemeente zodat de democratie in stand blijft en je als kiezer elke vier jaar via je stem invloed op die gemeentepolitiek en haar bestuur kunt uitoefenen. In het voorstel wordt juist dat democratische uitgangspunt met voeten getreden. Volgens gedeputeerde Anne-Marie Spierings is het tijd voor een nieuwe manier van besturen. Maar dit lijkt meer op een oude manier, die van de stadhouders. Spierings geeft zelf al aan dat een uitzondering op de wet nodig zal zijn om het juridisch dicht te timmeren. Daar zakt de, zorgvuldig door mijn vrouw uitgekozen, broek van af.

We beschikken in Nederland al over bestuursstructuren die hiervoor uitermate geschikt zijn. De regio wordt gemeente Eindhoven en alle bestaande gemeenten in de regio worden stadsdelen met stadsdeelraden en een dagelijks bestuur. Daarbinnen is het al gewoonte om de taken zo te verdelen als in het nieuwe voorstel wordt geopperd. De gemeenteraad en de stadsdeelraden worden gewoon democratisch gekozen door de inwoners van de verschillende gebieden. Daarna rest alleen nog maar het opheffen van de provincies.

Burgemeester
Nu zal hiervoor niet iedereen meteen warmlopen, want er verandert wat in de maatschappelijke positie van de huidige bestuurders. Daarom zal goed gekeken moeten worden naar de nieuwe titels voor op de visitekaartjes. Als burgemeester wil je natuurlijk niet gedegradeerd worden tot stadsdeelvoorzitter. Misschien moet dat stadsdeelpresident worden of gewoon burgemeester blijven. Dan kan de burgemeester van de hele gemeente misschien wel door het leven als gouverneur.