Volledig scherm
© Jean Pierre Reijnen/fotomeulenhof

Opinie - Onnodige ophef over vluchtelingen door 'Pact'

OPINIE - De auteur Hub Dohmen is redacteur van het ED.

Ongekende consternatie, eind maart in het Bossche provinciehuis. De satellietauto van Omroep Brabant staat er pontificaal voor de deur. Een aantal journalisten schuift aan. Geflankeerd door een handjevol burgemeesters en ambtenaren maakt commissaris van de koning Wim van de Donk live op de zender bekend dat het afgelopen is met de vrijblijvendheid. Als vertegenwoordiger van het ministerie van Justitie en Veiligheid in het gewest, Rijksheer heet zoiets in ambtelijk jargon, sommeert hij de 66 gemeenten in 'ons schone Brabant' in een pact onderling afspraken te maken over de extra opvang van asielzoekers.

De gemeenten moeten naast de 10.075 bestaande plaatsen in de provincie, pakweg eenvijfde van de opvang in het héle land, nog eens 7.209 asielzoekers een dak boven het hoofd bieden. In Zuidoost-Brabant gaat het eind maart naast de reeds bestaande 3.521 plaatsen om 2.343 extra bedden.

In onze regio komen vier clusters, waarin gemeenten samen afspraken moeten maken: de Peel, A2-gemeenten, Brainport en de Kempen.

Hoewel on the record de gemeenten zich gedwee buigen over het verzoek uit Den Bosch, zoals Van de Donk het noemt, is er aan de gemeentelijke keukentafel volop gemor. En als de deadline een maand na de persconferentie verloopt, zijn ook nog niet alle plannen in Den Bosch ingeleverd.

De gemeenten zitten in een lastige spagaat. Een deel van de bevolking laat geen kans onbenut om de komst van een asielzoekerscentrum te bekritiseren, getuige de rebellie in Steenbergen en Heesch.

Dit geluid, veelal gevoed door angst voor concurrentie op de arbeidsmarkt en 'vreemde' culturen, staat tegenover een besef dat óók bij veel mensen leeft. Het besef dat wij als beschaafde natie mensen in nood moeten helpen. Compassie, niet voor niets een van een belangrijke waarden in onze samenleving, onderscheidt ons mensen tenslotte van de wilde dieren.

Van de andere kant spreken de feiten de noodzaak van de extra opvang tegen. Rijksheer Van de Donk baseert zich eind maart op een oude prognose die uitgaat van een toestroom van maar liefst 90.000 asielzoekers. De calculatie is van september 2015 en voor zover bekend is er geen actuelere voorspelling. Waarom niet?

Ondertussen blijft de instroom vergelijkbaar met vorig jaar, maar is de uitstroom van afgewezen asielzoekers en vluchtelingen met een verblijfsvergunning groot. Daardoor wonen er momenteel geen ruim 50.000 mensen in de opvangcentra van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), zoals vorig jaar, maar 35.605. Van deze bewoners mogen er in elk geval 16.207 blijven, ze hebben na een gemiddeld twee jaar durende procedure een vergunning. Omdat ze nog geen huis hebben in een gemeente, bezetten ze plaatsen in opvangcentra.Desondanks is de druk van de ketel, zo blijkt de afgelopen weken nadrukkelijk. Een oud-ziekenhuis in Veghel dat als crisisopvang zou dienen, ging daags definitief op slot. In Budel, onder meer het tweede aanmeldcentrum in het land, waren vorige week maar 728 van de 1.700 bedden bezet.

Terwijl de noodzaak van de extra opvang nu meer dan duidelijk is, namelijk niet, wordt er - geheel in de ambtelijke en bestuurlijke tradities in ons land - weer een landelijke werkgroep aan het werk gezet. Over enkele maanden zal blijken of de extra opvang in het land nodig is. Ondertussen hebben we zomers weer. Er is - mede door de flink bekritiseerde deal met Turkije - geen nieuwe extra grote stroom op gang gekomen, zoals eerder door bestuurders voorspeld.

Misschien moet het Rijk in plaats van weer een werkgroep, gewoon reële prognoses opstellen. Dat scheelt veel stress in het land.