Volledig scherm
© Thinkstock

Opinie - Pensioenstelsel hoeft niet anders

OPINIE - Jack Kerremans en Cor Verbeek zijn respectievelijk socioloog van organisatie en collectieve arbeidsverhoudingen en raadslid Ouderen Appèl Eindhoven.

De politiek begaat een blunder van formaat door het beheer over de miljarden van de pensioenfondsen over te hevelen naar Brussel. De meerderheid van de Tweede Kamer heeft alleen maar belangstelling voor gepensioneerden als er wat te plukken valt.

Politiek en vakbeweging zouden zich meer moeten inzetten voor de sterk verslechterende financiële situatie van ouderen. Dat is het gevolg van onder meer stijgende zorgkosten, stijgende huur en dalende pensioenuitkeringen door de huidige berekeningen van de dekkingsgraad.

Brussel
Onlangs hebben VVD, PvdA, D66, GroenLinks en Christen-Unie een meerderheidsbesluit genomen om het beheer van de zorgvuldig opgebouwde Nederlandse pensioenfondsen over te dragen aan 'Brussel'.

In een tijd zonder studie en overleg werd 1200 miljard euro onttrokken aan het zorgvuldige beheer van de Nederlandse sociale partners. In een weekend tijd werd alles er doorheen gejaagd. De pensioenspecialisten van de parlementaire meerderheid deden alsof ze meer dan 200 pagina's in Engelstalig vakjargon zomaar tot op de kleine letters konden doorgronden en daarover een weloverwogen besluit konden nemen.

De pensioenfondspotten zijn onder meer opgebouwd door hardwerkende werknemers en vaak aangevuld met in de cao afgesproken bijdragen van werkgevers. De pensioenfondsen hebben daarbij hun best gedaan om dat kapitaal te vergroten. In Nederland worden deze fondsen bestuurd door diverse partijen, waaronder de vakbonden, om er zo voor te zorgen dat het kapitaal later gebruikt kan worden voor pensioenuitkeringen.

Besturen
Wij pleiten voor meer gepensioneerden in de besturen van de pensioenfondsen, dat geeft gepensioneerden een grotere stem bij beslissingen over hun geld. We mogen best trots zijn op datgene wat wij in Nederland hieromtrent hebben opgebouwd.

Door nu het beheer over te hevelen naar de Europese Unie lopen de gepensioneerden in Nederland grote risico's, terwijl de uitkomst door het grote verschil tussen de onderlinge lidstaten vooralsnog voor onduidelijkheid zal zorgen.

Het is best mogelijk dat er in de toekomst een rol voor de Europese Unie is weggelegd, maar het typeert de desinteresse van de meeste politieke partijen in de belangen van de ouderen als men kennis neemt van de achteloosheid waarmee dit besluit is genomen. Helaas gaat voorlopig de miljoenen verslindende, zinloze operatie door om het beste pensioenstelsel ter wereld te hervormen. De lobbyisten van de verzekeringsmaatschappijen, die wel thuis zijn in Brussel, trekken nu de champagneflessen open.

Hopelijk zegeviert het gezonde Nederlandse verstand op termijn toch nog.