Volledig scherm

Opinie - Prijslijst toont onmacht CZ

OPINIE - Auteur Hans-Martin Don is oud-wethouder van Eindhoven en senator voor de SP. Auteur Renske Leijten is Tweede Kamerlid voor de SP.

Patiënten schieten niets op met de publicatie van prijzen van behandelingen in ziekenhuizen. De zorgverzekeraar speelt een spel met verzekerden. Transparantie in de zorg is een geliefd onderwerp. Verzekeraar CZ trok dan ook veel aandacht door de prijzen voor een behandeling in het ziekenhuis openbaar te maken. Met transparantie hebben de cijfers echter niet veel te maken. Wat de publicatie vooral laat zien is dat de zorgverzekeraars falen in hun taak om zorgkosten te drukken.

Andere afspraken
CZ maakte de prijzen openbaar om ons inzicht te verschaffen. Maar na publicatie werd al snel duidelijk dat iedere zorgverzekeraar andere prijsafspraken heeft met een ziekenhuis. Betaalt de ene nu te veel of de andere te weinig? We weten het niet. Toch wil CZ dat we op basis van de lijst behandelingen vergelijken. Maar de resultaten van de behandelingen werden niet openbaar gemaakt, enkel de prijs. De indruk wordt gewekt dat CZ de kosten belangrijker vindt dan de kwaliteit van de behandeling.

Vertrouwen
Bij ziekte of een ongeluk moeten we er vanuit kunnen gaan dat zorg goed en tijdig wordt verleend. De keuze voor een behandeling, arts, ziekenhuis is vaak een ingewikkeld en soms emotioneel proces. Bij een direct probleem ben je blij als je vlug geholpen wordt. De prijzen zullen je niet veel interesseren. In niet acute omstandigheden zou je een bewustere keus kunnen maken. Daarbij zal de huisarts een belangrijke adviserende rol spelen. Maar ook de beschikbare informatie over de aard van de behandeling en de reputatie van arts en ziekenhuis hebben invloed. De vraag is of de prijs van de behandeling de doorslaggevende rol speelt. Wij denken van niet. Simpelweg omdat zorg nodig hebben méér is dan een rekening betalen. Er moet vertrouwen zijn in de arts, de locatie van zorgverlening is belangrijk en natuurlijk ook eventuele wachttijden.

Inzicht
Bij de invoering van dit zorgstelsel was het de bedoeling dat de zorgverzekeraars de prijsverschillen tussen ziekenhuizen verkleinden. Door zuinig in te kopen en goed op de kosten te letten. Tien jaar later heeft CZ deze verantwoordelijkheid kennelijk naar de patiënt verplaatst. Waarom speelt de verzekeraar dit spel met zijn verzekerden? Wordt verwacht dat patiënten publiekelijk gaan vragen naar de kostenopbouw van de prijzen? Dat inzicht kan zinvol zijn, maar het is te hopen dat CZ dat inzicht als zorginkoper al heeft.

Mythe
Is dit het resultaat van tien jaar zorgverzekeringswet? Een vermeende zorgmarkt waarin de patiënt zich kritischer moeten opstellen om het kostenniveau in de zorg te drukken? Wat is de rol van de verzekeraar dan nog? CZ toont met het publiceren van de tarieven dat het er niet in slaagt om de zorg in te kopen via een eenvoudige wijze. Het toont aan hoe overbodig het is om per product afspraken te maken, omdat het uiteindelijk gaat om de totaalsom voor een ziekenhuis. De gedachte dat betalen per behandeling tot goedkopere zorg leidt, is een mythe gebleken. Het leidt tot enorme bureaucratie en een ondoorzichtig woud aan prijzen.

ZorgFonds
Het zou veel beter zijn om de zorg te vereenvoudigen: fatsoenlijke zorg in één polis voor iedereen bij een Nationaal ZorgFonds. Géén afrekening meer per product, maar per ziekenhuis. Op voorwaarde van hoge kwaliteit en samenwerking, minimale wachttijden en een goede omgang met patiënt en personeel. Dan zijn we in één klap van de zorgverzekeraars, de marktwerking en bureaucratie af. Met het geld dat we zo besparen, kan het eigen risico worden afgeschaft en hoeven we niet meer financieel te vrezen voor ziekte of ongeluk.