Volledig scherm
Deel van het Eindhovense centrum. Het is belangrijk door te pakken met forse woningbouw tussen de te los van elkaar liggende publiekstrekkers binnenstad en Strijp-S. foto Marcel Willems

Opinie - Regio moet kiezen voor sterke stad

OPINIE - Cees-Jan Pen is lector en Rinus Verberne is docent Vastgoed & Makelaardij aan Fontys Hogescholen. Hij betoogt dat de regio moet kiezen voor stedelijkheid en dat Eindhoven de regio moet 'belonen'.

Denken in gemeentegrenzen kan niet meer. De regio moet kiezen voor stedelijkheid en Eindhoven moet de regio 'belonen'. Alle gemeenten in de regio Eindhoven zullen over hun schaduw heen moeten stappen. De regio heeft grootstedelijk wonen en voorzieningen nodig. Regionaal moet ervoor worden gekozen een groot deel van de woningbouwopgave plaats te laten vinden in de stad, ook al gaat dit ten koste van woningbouw(locaties) in de regio en in Eindhovense wijken. Belangrijk is door te pakken met de forse binnenstedelijke woningbouw tussen de te los van elkaar liggende publiekstrekkers binnenstad en Strijp-S.

Extra budget
Het voorzieningenniveau (cultuur, sport, events, horeca) in de stad moet omhoog, dus gemeenteraad en B en W zullen hier extra budget voor moeten reserveren. Dit geldt ook voor de stationsomgeving. De (binnen)stad inclusief Strijp S en een inspirerende stationsomgeving is een regionale magneet voor bewoners en bedrijven. Eindhoven zal daarnaast met hogere overheden meer moeten investeren in de bereikbaarheid en het instandhouden van centra en basisvoorzieningen in de regio.

In zijn bijdrage 'Geen trek naar stad, maar naar stedelijke gebieden' (ED Opinie 13 augustus) deed Carl Smeets, directeur van BPD (Bouwfonds Property Development) regio Zuid, het voorkomen alsof de consument de dupe is van de keuze voor een stedelijker Eindhoven. De bijdrage roept een beeld op van 'hoe meer je het uitsmeert hoe dunner het (behoud voorzieningenniveau) wordt'. Vanuit een partij die snel en niet te complex wil bouwen zoals Bouwfonds is dit te begrijpen, maar de bijdrage negeert het cruciale regionale belang van een sterk en stedelijker Eindhoven.

Regionale ruimtelijke visie
Momenteel wordt gewerkt aan een regionale ruimtelijke visie. Helaas zijn de voortekens niet gunstig. In de lente hebben de 21 gemeenten een advies van wethouder Frans Stienen van Helmond om niet meer in gemeentegrenzen te denken verworpen. In verkiezingsprogramma's staat nauwelijks iets over afstemming van het (woning)bouwbeleid binnen de regio. De kans dat er onevenwichtig gebouwd gaat worden op niet juiste locaties wordt daardoor groter. Zo brokkelt het regionaal voorzieningenniveau verder af.

We weten vanuit de Philipshistorie als geen ander dat de sterke positie geen vaststaand gegeven is. In het kader van de landelijke trek naar de stad betekent dit nu vooral het versterken van Eindhoven. Het ecosysteem van de Brainport-regio is sterk en de kenniswerkers en hun partners moeten graag in deze regio willen wonen, werken en ontspannen. De contrasten tussen het stedelijke en omliggende gebied nemen toe. In de dorpen gaat het om minder en andere retail en minder voorzieningen op cultuurgebied. Het is in het belang van de hele regio dat de kleinere centra een kloppend hart houden, maar dit wordt compacter. De stad Eindhoven moet hier meer in investeren.

Eigen beleid
Burgemeester Rob van Gijzel had gelijk met zijn oproep dat Eindhoven moet groeien naar 300.000 inwoners. Een gemeente met meer inwoners heeft meer invloed op het verdelen van rijksgelden en kan meer een eigen beleid voeren. Voorwaarde is wel dat Eindhoven een deel van deze gelden regionaal inzet. De regio kiest voor stedelijkheid en Eindhoven 'beloont' de regio.

Eindhoven heeft de kracht en het niveau van de grote vier Randstad-steden. Daarom zijn veel voorzieningen van hoog niveau nodig en daarvoor is een grotere massa noodzakelijk. Juist de toestroom van jonge hoogopgeleide inwoners naar Strijp S, in het Student Hotel en in de recentelijk getransformeerde appartementen in het centrum zorgt voor een nieuwe dynamiek in de stad.

Eindhoven moet zelf ook meer investeren in het openhouden en opplussen van culturele-, sport- en leisurevoorzieningen. De stad is landelijk na de grote vier Randsteden de meest bezochte stad en ook station Eindhoven staat qua uit- en instappen op nummer vijf. De Demer is de op één na drukst bezochte winkelstraat van Nederland en het aantal hotelovernachtingen in Eindhoven is flink gestegen. Investeer in events die passen bij het techniek-, design- en kennisprofiel van de stad (DDW, STP Bienale, IMMP Muziekgebouw), internationale festivals, debat- en ontmoetingscentra voor internationals en dergelijke. Omarm de ambitieuze plannen voor een nieuwe stationsomgeving en werk aan het ontwikkelen van aantrekkelijke pleinen met veel groen en hoogwaardig plaveisel in de binnenstad met een non stop Glow- uitstraling.

Zo nu en dan is er een pleidooi dat de enige manier om te komen tot 300.000 inwoners een soort supergemeente is. Discussies over bestuurlijke reorganisaties leiden tot weinig. Veel belangrijker is investeren in de cultuur van samenwerking. Regionaal samenwerken gaat nu om kiezen voor een stedelijker Eindhoven en meer investeren van de grotere stad in de regio.

Bereikbaarheid
Als de regio kiest voor stedelijk bouwen zal de stad een deel van de opbrengsten en kennis moeten investeren in bereikbaarheid, het in stand houden van basisvoorzieningen en compacter en vitaler maken van de centra in de dorpen. De regio heeft vooral betere en slimmere onderlinge verbindingen nodig. Dit gaat met name om de bereikbaarheid van de grote centra met de meer aan de rand gelegen gemeenten als Bladel, Gemert en Bergeijk. Dit gaat om slimme duurzame mobiliteitsoplossingen die passen bij de slimste regio. Omdat er steeds minder voorzieningen komen in de kleinere gemeenten is het noodzakelijk dat er een uitstekende infrastructuur is tussen de 21 gemeenten.

Hier ligt een mooie uitdaging voor John Jorritsma als nieuwe burgemeester van Eindhoven. De regio moet kiezen voor meer bouwen in een hoogstedelijker Eindhoven en de stad moet investeren in het vitaal en bereikbaar houden van omliggende gemeenten. Dit is een prachtig gespreksonderwerp als Jorritsma in zijn eerste honderd dagen de regio in trekt.