Volledig scherm
Eindhoven telt nu ruim 223.000 inwoners, dat is te weinig om de ambities van de Brainport- regio waar te maken. Foto René Manders/fotomeulenhof

Opinie - Regio wordt sterker als Eindhoven doorgroeit naar 350.000 inwoners

OPINIE - De auteur is Wim Metsemakers uit Nuenen. 

In de agenda van Brabant staat: 'Bij de top van de Europese kennis- en innovatieregio's blijven horen en op die manier zorgen voor een duurzame regionale ontwikkeling en welvaart en welzijn voor alle Brabanders. En dit binnen een vernieuwend Brabants bestuursmodel. Economische, sociale en bestuurlijke vernieuwing hangt immers met elkaar samen. Streven naar een veerkrachtig bestuur moet gekoppeld worden aan maatschappelijke opgaven.'

Vijfde
Wat heet ambitie? Brabant is met ongeveer 2,5 miljoen inwoners de derde grootste provincie van Nederland. Maar Brabant neemt genoegen met de vijfde stad, zijnde Eindhoven.

Utrecht staat op vier met 316.275 inwoners, op afstand komt de Brainport-stad Eindhoven met 223.220 inwoners. Zo'n vijfde plek is voor het aanzien en de sterkte van de lobby nationaal en internationaal verre van optimaal.

Verdienregio
De Brainport-regio in Zuidoost-Brabant is met een bruto regionaal product van ongeveer 33 miljard euro de grootste verdienregio van Nederland. De regio heeft een export van ongeveer 14 miljard. En zéér vermeldenswaard is het feit dat deze regio jaarlijks ongeveer 2,5 miljard besteedt aan het aanjagen van innovatie op velerlei terreinen. We praten hier over een extreem krachtig en innovatief bedrijfsleven, in samenwerking met prima kennisinstellingen. Overheden zijn in dit veld faciliterend.

De opgave is om deze regio nóg sterker te maken. In een programma doorontwikkeling stedelijk gebied Brainport mag uitbouw van de stad Eindhoven niet ontbreken. Een stad met 350.000 inwoners als katalysator in het hart van Brainport!