Volledig scherm

Opinie - Start juist in Brabant experimenten met wietteelt

OPINIE - Arend Meijer is vice-fractievoorzitter van D66 in Provinciale Staten. Peter van Gool, Mike van der Geld, Tim van het Hof en Jessica van Eijs zijn fractievoorzitter voor D66 in respectievelijk Tilburg, 's-Hertogenbosch, Breda en Eindhoven.

D66 in Brabant wil niet langer wachten op het ministerie van Veiligheid en Justitie. Dappere bestuurders moeten nu een begin maken met de modernisering van het cannabisbeleid.

Na het rapport Failliet van het Gedoogbeleid van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in november 2015 om te komen tot een herziening van het wietbeleid, blijft het bij het ministerie van Veiligheid en Justitie zorgwekkend stil. Op 8 juni stemde daarom maar liefst 89,46 procent van de aanwezige leden op het VNG-jaarcongres vóór modernisering van het cannabisbeleid. Ze wilden een helder signaal richting de VVD-minister afgeven. De brave bestuurders hebben het doel de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 te beïnvloeden. Wij willen daar niet op wachten. Aan alle dappere Brabantse bestuurders zeggen wij: nu vooruit met experimenten rondom gereguleerde teelt, juist in Brabant.

We kunnen de standaardargumenten wel weer gaan herhalen, maar die kent u inmiddels wel. Liever delen we de redenen om in Brabant actie te ondernemen met experimenten met gereguleerde wietteelt.

Juist in Brabant, omdat hier bijna dagelijks illegale wietplantages worden opgerold. Vorig jaar in totaal ter grootte van wel tien voetbalvelden vol! Bijna wekelijks zien we de foto's van gedumpt plastic, lampen, afval etcetera langs de provinciale wegen of in de bossen. Een groot probleem en een bedreiging voor de prachtige natuur in Brabant, bijvoorbeeld rondom de Brabantse Wal waar geld dat voor de natuur bestemd is wegstroomt naar het ruimen van wietplantages en het opruimen van illegaal gedumpt drugsafval.

Juist in Brabant, omdat er toch al grote zorgen zijn over de machtspositie van ongure types en het vermengen van onder- en bovenwereld. In de huidige situatie kunnen criminelen zoveel geld verdienen dat zij daarmee veel macht en invloed binnen de samenleving kunnen verwerven. De vermenging van de onderwereld met de bovenwereld raakt ons allemaal. Door deze ondermijning brokkelt het gezag van de publieke sector stukje bij beetje verder af.

Juist in Brabant, omdat er (agrarische) ondernemers – veelal onder druk – in circuits terechtkomen waar ze helemaal niets mee te maken willen hebben. Zo worden lege stallen gekaapt door criminelen die een illegale teelfabriek willen opzetten of worden verhuurde bedrijfsruimtes stiekem gevuld met een illegale kwekerij.

Juist in Brabant, omdat de taskforce Brabant-Zeeland moet dweilen met de kraan open. De taskforce die met veel succes afpakteams inzet, moest bij haar evaluatie constateren dat ze relatief veel tijd kwijt is met wiettelers. Wat ons betreft zetten zij hun kwaliteiten in om de synthetische drugsdumpingen te voorkomen. Daar zit namelijk een veel groter risico voor veiligheid, gezondheid en milieu. Bovendien raakt de strafrechtketen verstopt met relatief kleine gevallen, maar lopen de grote jongens nog steeds vrij rond. Voor hen is wiet telen geworden wat te hard rijden op de snelweg voor ons is.

Juist in Brabant, omdat hier enkele grote criminele organisaties opgebouwd zijn uit veel kleine kwekerijen bij mensen thuis. Denk hierbij vooral aan alleenstaande ouders of mensen die tijdelijk financieel aan de grond zitten. Wat lijkt op een eenvoudige manier om wat geld te verdienen, wordt al snel een dwangbuis waar niet meer uit te ontsnappen is. Weerwoord wordt beloond met bedreigingen en mishandeling.

Juist in Brabant, omdat wij als grensprovincie de internationale dimensie van de handel en het gebruik dagelijks ervaren.

Natuurlijk zal gereguleerde teelt in Noord-Brabant geen compleet einde maken aan de internationale war on drugs. Daarvoor zal een internationaal gecoördineerde aanpak nodig zijn en dat vraagt om dappere bestuurders in Den Haag en Brussel. Maar een Brabants initiatief om de eigen markt te decriminaliseren geeft Nederlandse bestuurders een aanleiding om in Europa voorop te gaan lopen. Een aanleiding om Europese regelgeving gelijk te trekken met die van landen als Uruguay.

Wij staan voor een realistisch en toekomstbestendig softdrugsbeleid. Juist in Brabant. Daarom dienden D66-fracties in Provinciale Staten en diverse Brabantse gemeenteraden een éénduidige motie in: experimenteren met gereguleerde wietteelt moet in Brabant beginnen. Eén gereguleerde wietplantage, bij voorkeur in een lege stal of op een industrieterrein, reguleert de Nederlandse markt van de softdrugs en maakt verantwoord gebruik van wiet mogelijk.