Volledig scherm
De gebieden Strijp-S (voorgrond) en Strijp-T tonen de geschiedenis van Eindhoven. foto Ronald Otter

Opinie - Strijp raakt zijn karakter kwijt

OPINIE - Rutger Noorlander is zelfstandig adviseur Stedelijke Ontwikkeling & Erfgoed. Een langere versie van dit verhaal is gepubliceerd door Platform VOER: www.platformvoer.nl . Op dit platform kunt u tevens verder discussiëren. Hij vindt dat er zoveel is veranderd in Strijp dat het karakter verloren is gegaan.

Eindhoven heeft niet veel bebouwd erfgoed, toch worden projecten voor herontwikkeling sterk gekenmerkt door slopen, vernieuwen en moderniseren. Ik ben geboren en getogen in Eindhoven. Veel mensen vinden Eindhoven een saaie stad. Ze missen de spanning van een historisch stadscentrum. Ze hebben misschien gelijk, maar ook in Eindhoven laat de bebouwing de fascinerende geschiedenis van de stad zien.

Recent zijn twee grote voormalige fabrieksterreinen van Philips herontwikkeld: Strijp-S en het naastgelegen Strijp-R. Helaas zijn de betrokken partijen er niet voldoende in geslaagd om het karakter van de plek, de bewoners en gebruikers een significant onderdeel te laten zijn van de herontwikkeling. Velen zijn lovend over deze herontwikkeling, maar is het wel een succes te noemen?

Veranderd
Met herontwikkeling hopen de betrokken organisaties Strijp-S te transformeren naar een 'nieuw, dynamisch, bruisend stadsdeel'. Toen ik recent met mijn vader – ook een geboren Eindhovenaar – door het gebied reed, deed hij een interessante observatie: hij herkende het gebied niet meer. Door de opmerking van mijn vader kon ik mijn unheimische gevoel bij Strijp-S een plek geven: er is zoveel veranderd dat het karakter verloren is gegaan. Dat is jammer.

Op Strijp-R is het grootste deel van de voormalige fabrieksgebouwen gesloopt en vervangen door gebouwen die niets met Philips of de rijke geschiedenis van de plek te maken hebben. Op Strijp-S zijn een paar kenmerkende gebouwen blijven staan en herontwikkeld. Een groot deel is of wordt echter gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Het gesloten karakter van het fabrieksterrein is letterlijk en figuurlijk (met geweld) opengebroken. Het unheimische gevoel zal alleen maar sterker worden en de diversiteit aan karakteristieke fabriekspanden is sterk afgeslankt.

Het aangrenzende Strijp-T terrein (De Beuk) is later gebouwd. Daar is het karakter van het fabrieksterrein nog wel zichtbaar in het straatbeeld, met als resultaat een spannende en sprekende omgeving.

Breuk
De terreinen Strijp-S, Strijp-R en Strijp-T vormen samen een voorbeeld van een breuk tussen herontwikkelingsplannen en het karakter van de plek: men heeft de plaatsgebonden karakteristieken niet voldoende meegenomen in de planvorming. Dit is een grote gemiste kans. Ik vind het ondenkbaar dat op Strijp-S en in overtreffende trap Strijp-R lokale stedelijke karakteristieken niet worden gebruikt ter verrijking van de herontwikkeling, maar juist worden gesloopt en worden weggeknipt uit de stedelijke omgeving.

De transformatie van Strijp-S is nog volop gaande. Enkele gebouwen zullen nog worden gesloopt en de open ruimte zal worden opgevuld met nieuwbouw. Daar waar de Hoge Rug en het Klokgebouw voorheen imponeerden, zullen deze belangrijke gebouwen in de geschiedenis en ontwikkeling van Eindhoven volgens de plannen letterlijk en figuurlijk in de schaduw komen te staan van nieuwe torens. De nieuwe bebouwing heeft totaal geen verbinding met het industriële verleden van Strijp-S. Er is en wordt zoveel gesloopt dat het karakter van de plek zal verdwijnen. In plaats van een karakteristiek Eindhovens fabrieksterrein zal het nieuwe gebied op een nieuwbouwwijk gaan lijken. De Eindhovenaren hebben recht op de zichtbaarheid van hun geschiedenis, maar het Eindhovens karakter wordt op deze manier uit het straatbeeld weggenomen.

Erfgoed
Herontwikkelingsprojecten in Eindhoven worden sterk gekenmerkt door slopen, vernieuwen en moderniseren, terwijl Eindhoven niet veel bebouwd erfgoed meer heeft. De kern van het slagen van herontwikkelingsprojecten is naar mijn mening het begrijpen van de verbinding van de plek met de geschiedenis en de bewoners/gebruikers. Het op grote schaal slopen van (onderdelen van) gebouwen verzwakt deze relatie en kan als gevolg hebben dat de plek plaatsloos wordt en dus niet meer typisch Eindhovens. Daarentegen kan het behouden van lokale karakteristieken het straatbeeld aanzienlijk verrijken.

Men kan niet spreken van een geslaagde herontwikkeling wanneer de aanwezige karakteristieken, gebouwen en infrastructuur niet voldoende zijn gebruikt in de plannen. Wanneer nieuwbouw de overhand krijgt en oude kenmerken grotendeels worden genegeerd, kan men beter spreken over ontwikkeling in plaats van herontwikkeling.

Ik daag de Eindhovenaren uit om kritisch te zijn. In hoeverre wordt in de stad daadwerkelijk rekening gehouden met lokale karakteristieken? Is zoveel nieuwbouw echt nodig geweest op Strijp-S en R of had nieuwbouw ook op andere locaties kunnen plaatsvinden, zoals in Meerhoven? Ik nodig u uit om uw eigen kritische mening over de herontwikkeling van karakteristieke plekken te vormen. Ik zie uit naar uw reactie.