Volledig scherm
Een Glow-object uit 2015. foto René Manders/fotomeulenhof

Opinie - Trucje van DDW, DTW en Glow wordt sleets

OPINIE - Christian Curré woont in Eindhoven en houdt zich bezig met coaching, cultuur en communicatie. Hij is de schrijver van dit opinie-artikel. 

Versnipperde themaweken doen geen recht aan het rijke verleden en het inhoudelijk kapitaal van Eindhoven. Op het gebied van techniek, kennis en design zijn we er in Eindhoven inmiddels redelijk goed in om themaweken te organiseren. De vraag is: doen we onszelf daar als innovatieve stad recht mee, of eerder tekort? Het trucje wordt een beetje sleets. In april was er op het vlak van kennis de Dream and Dare-week, in het kader van zestig jaar TU/e. Verder hebben we jaarlijks een Dutch Technology Week in mei, een Dutch Design Week in oktober en een Glow-festival in november. Dat is op zich een prima score en de betrokkenen werken er hard aan, maar buiten de themaweken om, lijken de onderwerpen in het stadsbeeld nauwelijks te bestaan. Ik woon in het centrum van de stad en weet uit ervaring hoe triest het er uitziet als na de DDW en Glow alles weer wordt afgebroken, ingeladen en afgevoerd. Dat was dat. Terwijl we misschien met een beetje horizontaal doorprogrammeren veel meer momentum kunnen creëren voor de verschillende thema's.

Licht
Neem alleen al het thema licht. Eindhoven Lichtstad immers als gevolg van de levendige luciferindustrie die we hier ooit hadden, waarna het credo werd toegekend aan de gloeilampen van Philips. In mei werd 125 jaar Philips gevierd, een themafeest dat relatief weinig bezoekers trok en nauwelijks iets teweegbracht. Heel jammer. Waarom is er geen verbinding gelegd van het thema 'licht' door het jaar heen, met overloop van activiteiten van de ene organisatie in die van andere? We kunnen bijna het jaar rond: van Philips in mei via een midzomerfeest (langste dag) naar de Lichtjesroute en Glow en dan verder naar de gevelverlichting van de Bijenkorf naar het Fijne Feestdagen Festival en vuurwerk om te eindigen bij het DrieKoningenZingen. Wellicht zijn ook Koningsdag, Holy Fusion, het Indiase lichtfestival Divali (expats!), het Chinese nieuwjaar en carnaval in te passen.

Themaweken
Het versnipperde themaweken-landschap dat we nu kennen kan nauwelijks recht doen aan het rijke verleden en dna van de stad. De DDW bijvoorbeeld wordt steeds gelikter, maar je hoort ook steeds meer het geluid van bezoekers die spreken over een overkill en dat kan en mag nooit de bedoeling zijn. Bovendien zijn jaren geleden voor veel (gemeenschaps)geld de merkrechten aangekocht om het festival voor Eindhoven te behouden, maar wel op voorwaarde dat design het hele jaar zichtbaar en beleefbaar zou zijn in de stad. Ook Glow moet blijven innoveren om zich te onderscheiden van alle kopieën die elders al zijn ontstaan.

Kortom: volgens mij kunnen de betrokken organisaties een grote slag slaan om het gezamenlijke inhoudelijk kapitaal veel beter te benutten als er wat meer wordt gewerkt met koppeling van oude en nieuwe stakeholders en cross-programmering. Niet techniek én design én kennis, maar TechniekKennisDesign als geïntegreerd en logisch verhaal van en over Eindhoven. Zo is het immers historisch ook gegaan: de ene partij begon wat, een andere haakte daar bij aan. Die traditie kunnen we gebruiken en voortzetten om onze stad volop in het licht te zetten. Dat zou de mooiste beloning zijn voor al het harde werken.