Volledig scherm
© Menno Boon

Opinie - Voeg Nuenen bij Eindhoven

OPINIE - De auteur van dit artikel, Ben Veldhoen uit Nuenen, schrijft over de metropoolregio Eindhoven - Helmond.

Het is al weer een aantal jaren geleden, dat het annexatiespook speelde in de Agglomeratie Eindhoven. In die tijd was de zogenaamde stadsprovincie een reële mogelijkheid. Ook nu is een superregio (Metropoolregio Eindhoven-Helmond) weer een mogelijkheid. Zie het ingezonden stuk van Wim Metsemakers (22 juni).

Bouwprogramma
Indertijd zijn in een convenant afspraken voor een bouwprogramma vastgelegd. Of de gemeenteraad van Nuenen heeft toen zitten slapen of de raad is onjuist voorgelicht. Onze gemeente is toen opgezadeld met een woningbouwprogramma en in verband daarmee zijn de benodigde gronden aangekocht. Dit gaat om dusdanig grote investeringen, dat een gemeente als Nuenen daarvoor veel te klein is. Ze kan een dergelijk risico niet dragen. Dat is een van de oorzaken van de slechte financiële situatie van Nuenen. Het is onbegrijpelijk dat dit risico niet is afgedekt door de lusten en de lasten te delen met de andere betrokken gemeente, in casu Eindhoven.

Ik denk dat ze zich in Eindhoven rot hebben gelachen. Ook de provincie en het rijk hadden dat beter in de gaten moeten houden. Los daarvan moeten de in die tijd verantwoordelijke instanties (gemeenteraad, burgemeester en wethouders en ook het ambtelijk apparaat) zich de ogen uit hun hoofd schamen. We hebben vanaf 1980 al twee gelijksoortige situaties meegemaakt.

Oplossing
Wat is de oplossing? We moeten als Nuenen niet met andere gemeenten hobbezakken maar de knoop doorhakken en onze zelfstandigheid opgeven en een vrijwillige samenvoeging met Eindhoven aangaan. Deze gemeente zal dat niet leuk vinden, maar dan komen in ieder geval de kosten van het bouwprogramma te liggen bij de gemeente die daar het meeste voordeel van heeft. Als dat wordt afgewezen, kunnen de verantwoordelijke instanties zichzelf opheffen door ontslag te nemen. Het kabinet of de provincie moet dan maatregelen nemen. De stadsprovincie (MRE-regio) komt dan alsnog in beeld, en definitief.