Volledig scherm
© Menno Boon

Opinie - Weest welkom in de geest van Augustinus

OPINIE - De auteur, Corné Biezemans, is secretaris parochiebestuur Sint Joris in Eindhoven. 

Op 18 juni verscheen een opinieartikel van Mathieu Beaujan in het ED met als titel 'Bidden voor snel einde aan ritenconflict bij de Katrien'. Daarin werd onder meer betoogd dat enkele honderden trouwe kerkgangers, die door de sluiting van de Augustijnenkerk per 1 september op straat komen te staan, in de Catharinakerk slechts welkom zouden zijn indien zij hun eigen identiteit opgeven. Volgens de schrijver blijft de deur van de Catharinakerk dicht vanwege een ritusconflict. Er zou sprake zijn van een waarschuwend vingertje en een poging tot karaktermoord. Zo zou volgens hem niet met de Augustijnengemeenschap moeten worden omgegaan.

Kwetsend
Zware woorden. Voor ons zeer kwetsende woorden ook. Temeer omdat de waarheid toch wel een andere is. De afgelopen periode hebben meerdere gesprekken plaatsgevonden tussen de commissie Doorstart van de Augustijnenkerk en de parochie Sint Joris (waartoe de Catharinakerk behoort). De Augustijnenkerk was primair op zoek naar een nieuwe ruimte om geheel zelfstandig en op eigen wijze voort te kunnen gaan. Het parochiebestuur Sint Joris stelde daar tegenover dat het pastoraal gezien wellicht vruchtbaarder was om samen op te trekken en de eigen accenten van de huidige samenkomsten in de Augustijnenkerk in te voegen in de diensten in de Catharinakerk, waarbij het vieren van het sacrament van de eucharistie op de zondagmorgen – zoals wereldwijd in de katholieke kerk – centraal staat.

Doorstartgroep
Helaas heeft een afvaardiging van de Doorstartgroep zich op het standpunt gesteld dat men alleen de ruimte van de Catharinakerk wilde gebruiken. Zij wilde verder volledig zelfstandig en onafhankelijk te werk gaan in het kerkgebouw. Een lid van de Doorstartgroep, niet zijnde een priester, wilde zelf voorgaan in vieringen op de zondagochtend. Deze afwijzing van elke samenwerking met de parochie Sint Joris in het algemeen en de Catharinakerk in het bijzonder heeft ons teleurgesteld en pijn gedaan. Onduidelijk is of voormeld standpunt van de Doorstartgroep door alle kerkgangers van de Augustijnenkerk wordt gedeeld.

Welkom
De huidige kerkgangers van de Augustijnenkerk moeten weten dat zij van harte welkom zijn in de Catharinakerk, alwaar zij met grote openheid, gastvrijheid en hartelijkheid zullen worden ontvangen in de geest van Augustinus. Het biedt kansen om elkaar als gemeenschap te versterken en spiritueel te verrijken, indachtig ook de oproep van onze nieuwe bisschop mgr. Gerard de Korte om onze verantwoordelijkheid op basis van ons doopsel te nemen en aan eenheid te bouwen. Kortom, weest welkom!