Raad Eindhoven twijfelt over inzet camerawagens voor opsporing bijstandsfraude (poll)

EINDHOVEN - De Eindhovense partijen zijn verdeeld over de vraag of het college vergaande, nieuwe middelen als heimelijke filmopnames moet gaan gebruiken tegen mogelijke bijstandsfraudeurs. Als het college dat gaat doen, dan moet het de inzet in ieder geval 4 keer per jaar terugrapporteren aan de raad.

Volledig scherm
Staf Depla

Nog meer discussie was er dinsdagavond in de raadscommissie over een ander onderdeel van het voorstel van wethouder Staf Depla: om van hulpverleners van WIJeindhoven te eisen dat ze fraude doorgeven, als een cliënt ondanks waarschuwingen hierin volhardt.

Coalitiepartijen SP, D66 en GroenLinks vrezen dat dit het vertrouwen van mensen in medewerkers van WIJeindhoven vermindert. Net als SP en D66 betwijfelt ook coalitiepartij GroenLinks of controle van grote computerbestanden en camerawagens echt nodig zijn.

Coalitiepartij PvdA sprak wél zijn steun uit voor de notitie van partijgenoot Depla. "De inzet van camera's past niet bij het DNA van onze partij", zei PvdA-fractievoorzitter Hafid Bouteibi. Maar zijn fractie wil dit toch toestaan, mits de camera's alleen worden ingezet als er al een sterke verdenking van fraude is. Bouteibi vindt dat wat Depla voorstelt tot een verbetering leidt voor mensen in de bijstand. "Nu krijgen mensen soms een boete opgelegd, omdat ze per ongeluk iets fout doen. Generalisten van WIJeindhoven informeren mensen over de regels en waarschuwen. Pas als dat niet werkt, wordt de casemanager van de gemeente geïnformeerd."