Volledig scherm
© Menno Boon

Reorganisatie bij gemeente Eindhoven bijna afgerond

EINDHOVEN - Het kost wat. Maar het levert ook wat op. Op 1 oktober krijgen zo'n 48 boventallige ambtenaren van de gemeente Eindhoven te horen dat ze op 1 januari ontslagen zullen worden.

Een maand later wordt waarschijnlijk nog eens 10 ambtenaren per 1 februari volgend jaar ontslag aangezegd. Naar verwachting kost dat ontslag de gemeente 4,3 miljoen euro, het bedrag dat nodig is om hen de komende jaren een werkloosheidsuitkering te betalen. Maar daar staat een besparing van jaarlijks 12 miljoen euro tegenover.

Die besparing is het gevolg van een grootscheepse reorganisatie die het gemeentebestuur begin 2012 afkondigde, nog door het vorige college van B en W dus. Daarbij werden 337 arbeidsplaatsen geschrapt, met name onder de beleidsmakers. Dat alles onder het motto dat een moderne overheid 'een slanke organisatie' past en dat de gemeente 'meer aan de mensen zelf moet overlaten'.