Volledig scherm
Het Berkenhuisje

Ruzie rond stichting Ruimte in Eindhoven

EINDHOVEN - In het besluit van het college van B en W van Eindhoven stond de betreffende passage over de financiën er nog in. Maar toen het bestuur van de stichting Ruimte de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met het gemeentebestuur wilde ondertekenen, ontbrak een deel van die zinsnede en was een ander deel gewijzigd. 

Daarom én omdat de stichting Ruimte sinds vorig jaar september geen nieuw vastgoed meer ter beschikking gesteld gekregen heeft van de gemeente vreest de stichting ernstig voor haar voortbestaan, zo zegt woordvoerder Tobi van Sambeeck van de stichting Ruimte. De stichting werd in 2008 opgericht met steun van het toenmalige college van B en W. Doel was leegstaande gebouwen in eigendom van de gemeente als atelier te verhuren aan bedrijfjes en instellingen in de creatieve sector. Volgens het bestuur zelf is de stichting Ruimte daar aardig in geslaagd.

ZZP'ers
In de loop der jaren hebben tal van culturele bedrijfjes en zzp'ers onderdak gevonden in onder meer leegstaande gebouwen op het NRE-terrein, in 't Berkenhuisje in de Genneper Parker en het Designhuis. Uit de corrrespondentie tussen het college van B en W en het bestuur blijkt dat de gemoederen behoorlijk oplopen.

Verantwoordelijk wethouder yasin Torunoglu (PvdA) verwacht niettemin er in goed overleg met het bestuur van de stichting 'wel uit te komen'.

"Maar er is natuurlijk wel sprake een stevig spanningsveld. Mijn opdracht is ook om de dervingskosten door leegstand van gemeentelijk onroerend goed tegen te gaan. Die opdracht kan haaks staan op de doelen van de stichting Ruimte."

Agenda
D66 en de VVD hebben de kwestie gezamenlijk op de politieke agenda geplaatst. "De vraag is enerzijds of we als gemeenteraad nog wel achter de doelstellingen van de stichting staan", zegt fractievoorzitter Jessica van Eijs van D66. "Anderzijds zien we dat de leegstand afneemt omdat het gemeentelijk onroerend goed verkocht wordt. Over die zaken willen we in de raad een debat voeren."