Volledig scherm
Yasin Torunoglu.

Torunoglu: Eindhoven heeft zijn vastgoedportefeuille nu op orde

EINDHOVEN - Het beheer van de vastgoedportefeuille van de gemeente Eindhoven is de afgelopen jaren goed op orde gebracht. Zo goed, dat nu wel met een druk op de knop duidelijk is wat Eindhoven in bezit heeft, welke waarde het onroerend goed heeft en welke inkomsten daar uit voortvloeien.

De Eindhovense wethouder Yasin Torunoglu (PvdA) is er zeer stellig in: een paar jaar geleden was het inderdaad een rommeltje op deze gemeentelijke afdeling. Toen was er geen inzicht in bezit, leegstand, contracten et cetera.

Maar inmiddels is er flink orde op zaken gesteld. Kritiek van de gemeenteraadsfracties op dit punt van CDA en VVD wijst wethouder Torunoglu dan ook even resoluut als boos van de hand.

Orde
Beide fracties stellen dat er hen inziens nog steeds geen orde op zaken is gesteld. "Ik wil niet ontkennen dat er hard aan gewerkt is om orde te scheppen in de chaos", zo stelt CDA-raadslid Karin Wagt. "Maar die inspanningen hebben voor zover wij het kunnen overzien nog niet geleid tot een concreet inzicht."

VVD-fractievoorzitter Hans Rozendaal sluit zich aan bij de kritiek van het CDA. "Wat ons betreft komt de wethouder niet verder dan mooie woorden in een fraaie notitie. Wij willen dat de wethouder een stap verder gaat: een raadsvoorstel met daarin concrete maatregelen en een plan van aanpak."

Kritiek
Kritiek van beide partijen was er ook op het vastgoedbeleid van Torunoglu wat betreft de Eindhovense vrije-tijdsaccommodaties, de VTA's. Ook daarin blijft de wethouder volgens hen steken in notities vol goede bedoelingen zonder dat er concrete plannen, voorstellen en maatregelen op tafel liggen.

"Het gaat hier nu al tien, twaalf jaar over de wijkhuizen", stelt VVD'er Rozendaal vast. "En in al die jaren is er nauwelijks iets concreets gebeurd." "Het is tijd voor actie, voor daden bij de mooie woorden", vult CDA'er Wagt hem aan. "De mensen die actief zijn in de buurthuizen hebben er recht op om te weten waar ze aan toe zijn."

Duidelijkheid
Die duidelijkheid komt er ook snel, als het aan de wethouder ligt. "De vrije-tijdsaccommodaties zijn erg belangrijk voor ons. We willen stimuleren dat wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten in wijkhuizen. Dat is van belang in een tijd waarin polarisatie op de loer ligt."

Concreet resultaat is er wat betreft de VTA's toch wel. Op voorstel van het CDA heten deze vrijetijdsaccommodaties voortaan weer gewoon buurthuizen.