Volledig scherm

Werk in Genderpark Eindhoven weer hervat

EINDHOVEN - In Strijp zijn de werkzaamheden in het Genderpark deze week weer hervat. Het conflict tussen gemeente Eindhoven en aannemer Van der Schoot is uit de wereld, zo melden beiden.

Doordat er meer vervuild slib uit de Gender kwam dan verwacht, betekende dat extra werk en materialen voor de aannemer. Volgens gemeente en aannemer zijn beide partijen eruit en kan het meerwerk uit het budget voor het project worden betaald. Ook de Arbeidsinspectie heeft het licht weer op groen gezet. Begin mei kreeg de aannemer een waarschuwing, omdat hij niet alle Arboregels zou hebben nageleefd bij de sanering van vervuilde grond.

Door de stillegging heeft de herinrichting vertraging opgelopen. Volgens planning wordt het werk nu op 21 december opgeleverd. Nog niet heel het park is dan klaar: de bouw van een voetgangersbrug over de Gender volgt later nog. Ondertussen dreigt een andere ontwikkeling voor nieuwe vertraging te zorgen: enkele omwonenden hebben bezwaar aangetekend tegen de afsluiting van de Karel Martelweg, die onderdeel is van het plan.

Volgens de PvdA-fractie groeit het verzet in de buurt tegen de afsluiting. Om de lucht te klaren en meer draagvlak voor de herinrichting te krijgen, kan het helpen dat een externe partij, in dit geval Trefpunt Groen Eindhoven, gaat bemiddelen tussen gemeente en bezwaarmakers en een bindend advies opstelt, zo adviseert de fractie aan het college van B en W.