Volledig scherm
© Thinkstock

Wet voor minder vee is steun in de rug provincie (poll)

EINDHOVEN - Nu bekend is welke risico's er kleven aan veehouderijen, is het tijd voor maatregelen. Zoals een zogeheten 'wet dieraantallen' en het herzien van provinciale regels. Ook de provincie gaat aan het werk met de uitkomsten van het onderzoek dat de Rijksdienst voor de Volksgezondheid (RIVM) vorige week presenteerde.

Daaruit blijkt dat het wonen in de buurt van een veehouderij tot longklachten kan leiden. "We moeten aan de slag", zegt gedeputeerde Anne-Marie Spierings, die al langere tijd gesprekken voert met boeren over de toekomst van de veestapel.

De plannen voor een zogeheten 'wet dieraantallen' zijn niet nieuw. Ze liggen al sinds 2014 op de plank in Den Haag. Het ontbrak tot dusver aan een wetenschappelijke onderbouwing van de gezondheidsrisico's voor de omgeving van veehouderijen.

Het RIVM-rapport neemt die blokkade weg. De verantwoordelijke staatssecretarissen Martijn van Dam (landbouw) en Sharon Dijksma (milieu) bieden nu waarschijnlijk het wetsvoorstel nog dit jaar aan de Tweede Kamer aan. Als daar het licht op groen gaat, moet de Eerste Kamer nog goedkeuring geven.

De wet sluit naadloos aan op wat Spierings voor ogen heeft met de toekomst van de intensieve veehouderij in Brabant. "De wet koppelt de leefomgeving aan de volksgezondheid. In de huidige regelgeving ontbreekt deze koppeling", legt ze uit. "Daardoor is het moeilijk aan de rem te trekken. Nu is aangetoond dat er risico's kleven aan veel dieren en veel mensen op een klein gebied, kunnen we verder met de dialoog die momenteel loopt in de provincie. Ook daar wordt nagedacht over hoe om te gaan met de veedichtheid in de provincie."

Lees het hele artikel in het ED van maandag of in de digitale krant.