Volledig scherm
© Thinkstock

Wmo-cadeau van 2 miljoen euro voor 3000 inwoners van Eindhoven

EINDHOVEN - Zo'n 3000 Eindhovenaren hoeven geen eigen bijdrage te betalen over de Wmo-vergoeding die ze het afgelopen anderhalf jaar gekregen hebben.

Het Eindhovense gemeentebestuur heeft hen die bijdrage kwijtgescholden. Dat doet het omdat het 'erg complex en tijdrovend' is die bijdrage alsnog te innen. Bovendien noemen burgemeester en wethouders dat innen 'maatschappelijk en organisatorisch niet wenselijk'.

Cadeautje
Bij elkaar gaat het om een bedrag van ongeveer 2 miljoen euro. De Eindhovenaren die het betreft krijgen daarmee een cadeautje van gemiddeld 666 euro van hun gemeentebestuur.

Eindhovenaren die de eigen bijdrage al wel betaald hebben krijgen die echter niet terug, zo meldt het college van B en W. Het gaat daarbij om een beperkte groep, aldus het college.

Eigen bijdrage
De Wet maatschappelijke ondersteuning biedt gemeenten de mogelijkheid hun inwoners een vergoeding te geven voor bijvoorbeeld hulp in de huishouding, hulpmiddelen en beschermd wonen. Daarbij geldt wel een eigen bijdrage. Die eigen bijdrage wordt sinds 2015 geïnd door het CAK in Den Haag aan de hand van gegevens die door de gemeenten worden aangeleverd.

Deze zomer is gebleken dat er zo'n 3000 Eindhovenaren zijn die wel een beschikking hebben gekregen over de hoogte van hun eigen bijdrage. Maar de bijbehorende factuur hebben ze nooit ontvangen.

Versneld optimaliseren
Met ingang van 15 augustus jongstleden is er wel een begin gemaakt met innen van de eigen bijdrage, zo stellen B en W.

Dit voorjaar is namelijk een start gemaakt met het 'versneld optimaliseren van de processen, procedures en systeemaanpassingen die nodig zijn om administratief op orde te geraken'.