Volledig scherm
© Shutterstock

Bossche reservepot Wmo en Jeugdhulp bijna leeg

Het reservepotje voor de tekorten op de Wmo en Jeugdhulp raakt leeg.  Den Bosch staat voor de keuze: ergens anders geld vandaan halen of de hulp verder inkrimpen.

DEN BOSCH - Het is al jaren hetzelfde liedje als het gaat om de Wmo en de Jeugdhulp: de budgetten dalen en de vraag naar hulp neemt toe. Niet alleen in Den Bosch, ook elders in het land. De gemeente Den Bosch kon de afgelopen jaren de tekorten die ontstonden, keurig bijpassen uit het reservepotje dat eerder voor het sociale domein was gemaakt. Maar dat lukt niet meer.

Huishoudelijke hulp

De Wmo bestaat uit twee groepen. Onder de  basisvoorziening Wmo vallen   huishoudelijke hulp, aanpassing aan woningen en de zorgcoöperatie. Voor onder meer deze PGB's  is de gemeente zelf verantwoordelijk en dat wordt in de gemeentebegroting geregeld. 

Maar de Wmo gaat ook over dagbesteding, kortdurend verblijf en begeleiding. Bovendien wordt geld uitgegeven aan begeleid wonen en aan Jeugdhulp. Daarvoor werken de gemeenten in de regio samen en maken afspraken over de inkoop ervan. 

Voor dit jaar hebben de gemeenten samen voor jeugdhulp een budget van 126,6 miljoen euro en voor volgend jaar 128,6 miljoen euro.  Omgerekend voor Den Bosch gaat het om 31,8 miljoen euro en volgend jaar 32,3 miljoen.  Voor inkoop van Wmo-hulp regionaal heeft Den Bosch 10,9 miljoen euro begroot en volgend jaar 11,6 miljoen.

Als er niets verandert dan heeft Den Bosch na 2021 jaarlijks een tekort van 4,5 miljoen euro op de Jeugdhulp.  Op de Wmo houdt de gemeente rekening met een tekort van 1 miljoen euro. Of er extra geld komt van het rijk, is nog niet duidelijk.

Potje raakt leeg

Tot nu toe werden de tekorten aangevuld uit de reservepot sociaal en zorgfonds. maar dat potje raakt leeg. B en W storten er noodgedwongen dit jaar daarom al extra 1,1 miljoen euro in. Maar ze moet er voor volgend jaar ook alweer 1,3 miljoen euro uit halen voor de financiering van inkoop van Wmo en Jeugdhulp én het aanpakken van knelpunten in de zorg. 

De rek is er wel uit. En daarom stellen B en W de gemeenteraad alvast een serieuze discussie in het vooruitzicht: of er wordt geld uit de algemene reserve gehaald voor Jeugdhulp en Wmo; of die zorg wordt verder ingekrompen. De discussie erover volgt later.