De lichtreclame aan de Bossche Randweg bij het Van der Valk Hotel.
Volledig scherm
De lichtreclame aan de Bossche Randweg bij het Van der Valk Hotel. © Sandra Peerenboom

‘Rommel’, die vervuilende reclamezuilen in Den Bosch

DEN BOSCH - Lichtzuilen met al dan niet bewegende reclamebeelden? De Bossche Groenen vindt het eigenlijk geen discussie waard. Ook al ligt er nu een nieuwe reclamenotitie voor Den Bosch op tafel. ,,De binnenstad is een historische stad met veel monumenten waar verrommeling door reclame niet op zijn plaats is.’’

De Bossche Groenen veroordeelt al een paar jaar het reclamebeleid in de gemeente en dan vooral de dertien digitale schermen én de lichtzuil bij Van der Valk (weliswaar) in Vught, langs het Bossche Broek. Nu er nieuwe afspraken voor de komende jaren gemaakt moeten worden, blijft de partij flink tegengas geven.

De stad heeft al kwaliteit

In de toekomst zou het onder meer mogelijk moeten zijn dat ook de gemeente zelf op reclamezuilen promotie voor Den Bosch maakt. Voor DBG hoeft ‘onze stad niet verder vermarkt te worden. ,,De stad met historische kern is op zich een sterke kwaliteit. Een goede wijn behoeft geen krans.’’

Van zuilen of led-schermen in de binnenstad kan volgens DBG al helemaal geen sprake zijn. ,,De binnenstad is een historische stad met veel monumenten waar verrommeling door reclame niet op zijn plaats is. Zichtlijnen worden door grote reclame-schermen geblokkeerd.’’ 

Niet bij de Draak

Lichtreclame Maaspoortweg.
Volledig scherm
Lichtreclame Maaspoortweg. © De Bossche Groenen

De fractie wijst op de Drakenfontein op het Stationsplein. ,,Ook aangewezen als plek voor nieuwe reclamevormen. Voor 1,6 miljoen wordt het monument gerestaureerd. Dan verdient de prachtige fontein toch wel alle aandacht van passanten.’’

Mensen en dieren

Ook buiten de binnenstad zijn in de ogen van DBG grote reclame-LED-schermen ongewenst. ,,De verkeersveiligheid verslechtert omdat mensen worden afgeleid. Bovendien zorgt lichtreclame voor lichtvervuiling in de nacht. Dat is schadelijk voor gezondheid van mensen en dieren.’’ 

GroenLinks en CDA sluiten hierop aan. Die partijen willen weten hoe de lichthinder wordt aangepakt en hoe de felheid van de verlichting geregeld gaat worden. 

Wel of niet in de dorpen?

Quote

De stationszo­ne in Rosmalen als alterna­tief

Rosmalens Belang

De meeste partijen in de gemeenteraad hebben aanmerkelijk minder moeite met het toekomstige reclamebeleid. De VVD vraagt om ook met ondernemersverenigingen in Vinkel en Nuland te overleggen en te kijken of in die kernen ook behoefte is aan beeldschermen.

Rosmalens Belang vraagt juist weer om het centrum van Rosmalen een dorps karakter te laten houden. ,,Wij zien de stationszone in Rosmalen als uitstekende alternatieve locatie voor een reclamezuil.’’

De privacy

GroenLinks heeft er niets op tegen dat de gemeente zelf ook reclame voor Den Bosch gaat maken. ,,Maar wat wordt er bij interactieve reclame met de vergaarde data gedaan? Wie heeft daar toegang toe? Hoe verhoudt zich dit tot de bescherming van de privacy van voorbijgangers?’’

Vanwege de coronacrisis zijn er deze maand geen publieke vergaderingen. De politiek behandelt de belangrijkste punten in eerste instantie schriftelijk. Het college van B en W reageert volgende week. Op dinsdag 7 april staat er een raadsvergadering gepland. Het is nog niet zeker of deze door publiek te bezoeken is.