Volledig scherm
Het hoofdkantoor van Novadic-Kentron is gevestigd op Zorgpark Voorburg in Vught. © Google Maps

Verslavingskliniek Novadic Kentron Vught geschokt door dood jonge vrouw

VUGHT - Een 23-jarige vrouw die verbleef in verslavingskliniek Novadic Kentron in Vught heeft zich van het leven beroofd. ,,Een verdrietige en schokkende gebeurtenis voor familie en vrienden, mede-cliënten en onze medewerkers", reageert Rogier Eijsink, directeur ZVW. 

Het tragische incident vond donderdag plaats. Novadic Kentron is gevestigd op Zorgpark Voorburg. Een traumahelikopter die ter plaatse kwam, mocht niet meer baten. 

Melding Inspectie

Hoe het incident heeft kunnen gebeuren, is volgens Eijsink nog in onderzoek. Er wordt een calamiteitenrapport opgemaakt dat wordt beoordeeld door geneesheer-directeur Victor Buwalda. Ook wordt er een melding gedaan bij de Inspectie Gezondheidszorg. 

Eijsink: ,,Binnen onze klinieken zijn we altijd alert op signalen omtrent een dreigende zelfdoding. Onze medewerkers hebben in deze situatie conform protocol en professioneel gehandeld. Wij handelen volgens afspraak naar de Inspectie.”

Eerdere zelfdodingen

Novadic Kentron kreeg amper een jaar geleden nog bezoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Dit bezoek vond plaats naar aanleiding van een eerdere suïcide en het daarop volgende ‘verbeterplan’. 

In 2016 beroofden vijf cliënten van Novadic Kentron zich van het leven, in 2017 ging het om acht personen en in 2018 waren dat er zeven. Drie personen deden vorig jaar een poging tot zelfdoding. Deze cijfers worden gepubliceerd op de website van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. 

Quote

Onze medewer­kers hebben in deze situatie conform protocol en professio­neel gehandeld

Rogier Eijsink, Directeur ZVW (door zorgverzekeraars gefinancierde zorg)

Tijdens het bezoek vorig jaar sprak de Inspectie met medewerkers van de verslavingskliniek, de geneesheer-directeur, een teamleider, een sociotherapeut en een verpleegkundige en toetste één patiëntendossier.

Calamiteitencommissie

Eén van de maatregelen uit het 'verbeterplan’ van Novadic Kentron is het instellen van een ‘incidenten- en calamiteitencommissie in de zorg’. Naast de geslaagde suïcides bespreekt en onderzoekt deze commissie ook zelfmoordpogingen. De geneesheer-directeur is de voorzitter van de commissie. 

Camera-toezicht

Andere verbeteringen zijn verplichte trainingen voor medewerkers maar ook standaard cameratoezicht bij patiënten die afkicken van GHB én patiënten die suïcidaal zijn. Er was bijvoorbeeld een gebrek aan toezicht op de sanitaire ruimten. Van de patiënten die zelfmoord gedachten hebben, wordt ook iedere dag een ‘risicotaxatie’ gemaakt. Of de 23-jarige vrouw die zich donderdag van het leven beroofde ook onder camera-toezicht stond, is niet bekend.  

Voldoende maatregelen

De Inspectie concludeerde een half jaar geleden nog dat Novadic Kentron voldoende verbetermaatregelen heeft doorgevoerd met betrekking tot suïcides en suïcidepreventie. ‘De Inspectie ziet op dit moment geen noodzaak voor verdere handhavings- of stimuleringsmaatregelen', staat te lezen in het rapport.